Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Länsstyrelsen har lämnat ett granskningsyttrande där det framgår att staten har invändningar mot hur riksintresse kulturmiljövård och områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden har behandlats i översiktsplanen.

Läs  Länsstyrelsens granskningsyttrande i denna pdf.

Sidan uppdaterad 2019-03-28