Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Länsstyrelsen har lämnat ett granskningsyttrande där det framgår att staten har invändningar mot hur riksintresse kulturmiljövård och områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden har behandlats i översiktsplanen.

Läs  Länsstyrelsens granskningsyttrande i denna pdf.

Sidan uppdaterad 2019-03-28