Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

6. Arbetsmarknad, handel och näringsliv

FalunBorlänge är Dalarnas regionala centrum för arbetsmarknad, näringsliv och handel. Här möts och utvecklas kreativa idéer i samspel mellan stora och små aktörer på en stabil och varierad arbetsmarknad. Högskolan Dalarna samverkar med både offentlig sektor och det branschbreda näringslivet inom forskning/utveckling och arbetskraftsförsörjning.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • Gemensam marknadsföring av FalunBorlänge ur ett arbetsmarknads-, handels- och näringslivsperspektiv ska genomföras
  • Samverkan ska ske med andra offentliga aktörer, näringsliv och Högskolan Dalarna för att få väl matchade utbildningar som ger förutsättning för stabil arbetskraftsförsörjning
  • Kommunerna ska arbeta gemensamt och aktivt med näringslivsutveckling
  • Utveckling av hållbar produktion och miljödriven näringslivsutveckling ska lyftas fram
  • Kommunerna ska verka för utveckling av arbetsmarknad, näringsliv och handel i samarbete med andra aktörer; centrumföreningarna, Falun Borlänge-regionen, Stiftelsen Teknikdalen, Högskolan Dalarna, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Näringslivet FalunBorlänge
  • Nya arbetsplatsområden ska lokaliseras i anslutning till kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägar
  • Tillgång till service och dagligvaror bör finnas i större bostadsområden i städerna och i ett antal av de mindre tätorterna
Sidan uppdaterad 2019-03-28