Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som är ute och rastar två hundar.

9.2 Gångtrafik

Stadens övergripande struktur är avgörande för om människor väljer att ta sig fram till fots eller inte. En tät, blandad stad med ett finmaskigt gatunät ger underlag för en tillräcklig mängd målpunkter inom gångavstånd, en god genhet och bra orienterbarhet. Omvägar på mer än 25 procent jämfört med fågelvägen ska helst inte förekomma. Andra faktorer för att skapa den gångvänliga staden är trafiksäkerhet, att det finns attraktiva miljöer att promenera i samt att de allmänna ytorna är välskötta, tillgängliga för alla och att det finns sittmöjligheter. Det är först när det finns bra sittmöjligheter som folk uppehåller sig en längre tid på en plats. Stråken ska kännas trygga och ha en god belysning utmed hela nätet. Korsningspunkter med bilnätet bör vara utformade så att bilvägarnas barriäreffekt minimeras.

FalunBorlänge ska planera för en attraktiv och gångvänlig stad med hög standard på gångytorna. För att sätta fokus på fotgängarna i planeringen bör FalunBorlänge ta fram ett fotgängarprogram för Falu och Borlänge centrum med identifierade förbättringsområden. Programmet ska vara ett hjälpmedel med riktlinjer vid planarbete och ny- och ombyggnation.

Sidan uppdaterad 2020-08-21