Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En röd Ford fokus stripad med texten med miljön i tankarna

3.1Klimatpåverkan

Pågående klimatförändringar ställer krav på att transportsystemet minskar sin påverkan. En viktig strategi är att minska fossilbränsleförbrukningen. Detta kan ske på flera olika sätt - minskat trafikarbete, effektivare användning och bättre teknik. Trafikens miljöpåverkan blir tydligare ju större en stad är, men det är också i staden som förutsättningar är störst för ett hållbart resande. För att främja en god kollektivtrafik och uppmuntra gång- och cykeltrafik måste staden vara tät och koncentrerad. Ett hållbart resande handlar till stor del om att lokalisera ett antal målpunkter på ett sätt som inte skapar onödigt resande. Det gäller även att prioritera de mest resurseffektiva transportmedlen för de resor som ändå behövs.

Se även kap 13 Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker

Sidan uppdaterad 2019-03-28