Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklande familj med två barn som stannat upp vid ett vattendrag

12.5 Områden som inte är lämpliga för medelstora och stora vindkraftsanläggningar

De områden som identifierats i landskapsanalysen i Faluns Planeringsunderlag för vindbruk som mer känsliga för vindkraftsanläggningar, samt de områden som undantogs under de tre analysstegen, har alla visat sig innehålla intressen som är starkt motstående till vindkraften. I dessa områden ska medelstora och stora vindkraftsanläggningar helt undvikas. De delar i Falun som är allra mest känsliga är tre landskapskaraktärer: tätbebyggda områden, småbrutet odlingslandskap och sjöar och vattendrag (med omgivande stränder), samt ytterligare några områden med motstående intressen.

Denna analys är inte gjord i Borlänge, men motsvarande landskapskaraktärer som i Falun bör hållas fria från medelstora och stora vindkraftsanläggningar även i Borlänge.

För båda kommunerna gäller att inom stora opåverkade områden (se kap 16) ska medelstor och stor vindkraftsetablering inte ske.

Sidan uppdaterad 2019-03-28