Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Böljande rapsodling

12.6 Vindkraft i grannkommunerna

Flera av FalunBorlänges grannkommuner har också tagit fram översiktsplaner eller tematiska tillägg till sina översiktsplaner för vindkraft. Vid etableringar nära kommungränserna ska det alltid ske samråd med berörd grannkommun eftersom vindkraftsetablering kan påverka landskapet över långa avstånd.

Sidan uppdaterad 2019-03-28