Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

1.4 Befolkningen i FalunBorlänge

FalunBorlänges geografiska yta är tillsammans 2 624 km2. Falun är störst till ytan med 2 040 km2 och Borlänge har en yta på 584 km2. FalunBorlänge hade 31 dec 2013 tillsammans 106 790 invånare, varav Falun har 56 767 invånare och Borlänge 50 023 invånare. Andelen kvinnor i FalunBorlänge är 50,3 % och 49,7 % är män. År 2010 bodde 37 300 personer i Falu tätort och 41 700 personer i Borlänge tätort. Totalt bor 83 % av befolkningen i Falun i någon av de större eller mindre tätorterna i kommunen. I Borlänge är motsvarande andel 90 %.

Karta över de båda kommunerna Falun och Borlänge

Bild 1.2 Befolkningstätheten i FalunBorlänge 2012-12-31

År 2012 bodde 5 861 personer med utländsk bakgrund i Falun, 10, 4 % av den totala befolkningen. De kommer huvudsakligen från Finland, Irak, Somalia, Norge och Iran. I Borlänge bodde år 2012 8 893 personer med utländsk bakgrund, vilka utgör 17, 9 % av den totala befolkningen. De kommer huvudsakligen från Somalia, Finland, Turkiet, Irak och Iran. Definitionen av utländsk bakgrund är att en person är född utrikes eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Befolkningsutveckling

Folkmängdsutvecklingen de senaste fem åren (2008-2012) visar en ökning av befolkningen med 1 130 invånare i Falun och 1 300 invånare i Borlänge. Befolkningen förväntas fortsätta att öka i båda kommunerna de kommande tio åren med nästan 5 000 personer tillsammans. Ökningen innebär att FalunBorlänge går från att vara 105 900 personer 2012 till att bli 110 500 personer år 2022.

Visar de orter som ökar/minskar i befolkning.Förrutom Borlänge och Falu tätort så har Vika en befolkningsökning 2005-2010 källa SCB

Bild 1.3 Befolkningsutveckling i FalunBorlänges tätorter 2005-2010 Källa: SCB

Orsaken till en ökad folkmängd är ett förväntat födelse- och flyttningsöverskott de kommande tio åren. Barn och unga i åldern 1-18 år samt gruppen 65 år och äldre är de åldersgrupperna som förväntas öka mest. 1-18 -åringarna förväntas öka med 2,5 % i Falun och 3,4 % i Borlänge. Gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 4,2 % i Falun respektive 3,4 % i Borlänge. Personer i yrkesverksam ålder 20-64 år förväntas minska i båda kommunerna med 3 % respektive 2 % i Falun och Borlänge kommuner.

 

 Ålderssammansättning FalunBorlänge

Ålder

Antal personer

Andel i procent

0 år

1234

1

1-5 år

6250

6

6-15 år

11480

11

16-19 år

5451

5

20 - 64 år

60682

57

65- 79 år

15179

14

80 - år

5638

5

Totalt

105914

100Bild 1.4 Befolkningens ålderssammansättning i FalunBorlänge 2012

Sidan uppdaterad 2019-03-28