Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre glada ungdomar sitter på marken i samspråk, en kaffekopp i hand, en hundvalp i knä

1.2 FalunBorlänge i ett regionalt perspektiv

FalunBorlänge är regionalt centrum för Dalarna med inverkan på ett ännu större område. Dalarna är Sveriges fjärde största turistområde med norra Europas största vinterdestination, och är landets ledande besökslän utanför de tre storstadsområdena. Ett ökat samarbete inom länet kan stärka denna ställning då attraktionerna i norra och södra Dalarna kompletterar varandra i en modern besöksnäring.

Dalarna och framförallt området runt FalunBorlänge har en offensiv och i många fall världsledande exportindustri. Omkring 40 procent av den svenska bruttoexporten produceras eller förädlas i det stråk som sträcker sig från Gävle, över Falun, Borlänge och övriga Bergslagen till Göteborg. Framgångarna för exportindustrin i vår region bidrar till den ekonomiska utvecklingen i hela landet. Stråket Gävle - Göteborg (Bergslagsbanan) med hamnarna som start- och slutdestination är och kommer att vara mycket betydelsefullt för godstrafiken. Här pågår ett mellankommunalt samarbete där FalunBorlänge är aktiva och drivande.

FalunBorlänge har Stockholm-Uppsalaregionen som det viktigaste interregionala sambandet för resor och tanke- och tjänsteutbyte. Utbyte sker även med Västerås- och Örebroregionen. För FalunBorlänge är därför Dalabanan en mycket viktig länk för främst persontrafiken på järnväg till Arlandas internationella flygplats och till Uppsala-Stockholm. Korta, tillförlitliga och effektiva restider har stor betydelse för att stärka det sambandet

Kommunikationerna med hållbara transporter mellan FalunBorlänge och till övriga länet är viktiga att utveckla för att utvidga bostads- och arbetsmarknadsregionen och länets tillgänglighet till centralregionen.

Sambandet med Gävle - Sandviken - Hofors kan utvecklas och bli starkare. Ett ofta förbisett samband är det med Gävleborgs län (Edsbyn och Bollnäs), där avståndet till länets centralort Gävle gör att FalunBorlänge är ett närmare alternativ. Att vi har två världsarv (Falu gruva och Hälsingegårdar) på nära avstånd från varandra kan också utvecklas till ömsesidig nytta och attraktion.

Regeringen har valt att inte gå vidare med översynen av den statliga regionala förvaltningen, som bland annat avsåg att minska antalet länsstyrelser (sept. 2013). Initiativ har tagits i en del län att bilda regionkommuner. Ett sådant initiativ har ännu inte tagits i Dalarna. Med en regionkommun menas att här samsas både hälso- och sjukvårdspolitik och regional utvecklingspolitik.

Sidan uppdaterad 2020-07-27