Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Nu ska Falun bli en Fairtrade city

Nu är Falun på väg att bli en Fairtrade city. Kommunfullmäktige har nämligen beslutat att kommunen ska ansöka om en diplomering.

Fairtrade city är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att kommunen bedriver ett aktivt informationsarbete samt att kommunen jobbar för att öka utbudet av fairtrademärkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Olika krav ska uppfyllas

Kravet för diplomering är att minst fyra informationsinsatser görs per år, varav en måste vara för allmänheten. Det finns också krav på att ständigt öka den kommunala etiska konsumtionen. Kommunen ska rapportera sina aktiviteter och framsteg årligen till Fairtrade Sverige, och ansöka om omdiplomering vartannat år.

Vid sitt sammanträde på torsdagen beslutade kommunfullmäktige att Falu kommun ska ansöka om en diplomering som Fairtrade city.

- Vem vill känna att bananen man äter har odlats med hjälp av gravt underbetalda arbetare i tredje världen, som dessutom utsätts för farliga bekämpningsmedel? Vem vill att kaffet ska odlas med hjälp av barn? En växande opinion vill inte det och ett växande antal kommuner av olika storlek, och med olika politiskt färg, tar sociala och ekologiska hänsyn i upphandlingen. Nu kan Falu kommun också uppträda som en del av världen, just som det står i vår vision, säger Richard Holmqvist (MP), ordförande i miljörådet som initierat ärendet.

Inget enigt beslut

Men kommunfullmäktige var långtifrån enigt.

Majoriteten (Socialdemokraterna + Centerpartiet + Miljöpartiet) fick med sig Vänsterpartiet i beslutet.

Den övriga oppositionen (Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Falupartiet) sa bestämt nej till att Falun skulle bli en Fairtrade city.

- Fairtrade är en vacker tanke, men ju mer jag har satt mig in i det här, ju mer tveksam har jag blivit. Många rapporter visar på att det helt enkelt inte fungerar. Det finns andra sätt att hjälpa fattiga människor på, säger Svante Parsjö Tegnér (L).

Ärendet avgjordes genom votering som slutade 35-26.

Sidan uppdaterad 2017-11-28