Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Nybyggt hus med byggnadsställning runtom fasaden.

En ny avfallsförordning

Den 1:a augusti trädde den nya avfallsförordningen SFS 2020:614 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i laga kraft. Denna förordning bygger på EU:s skärpta krav på avfallshantering. Syftet är att få en gemensam avfallshantering inom EU och en ökad återvinning.

Skärpta krav på hantering av avfall

Flera krav fungerar redan på många orter i Sverige, som t.ex att kommuner ska samla in matavfall. Andra krav som nu ska gälla i hela EU är att verksamheter ska regenera eller materialåtervinna spilloljor samt separera farligt avfall från icke farliga ämnen. En nyhet är att företag ska ge andra verksamheter chans att kunna förbereda avfall för återanvändning och på sikt mynna ut till ett överlämnande av avfall till företag som kan använda avfallet för nya ändamål.

Sortering av bygg och rivningsavfall

I Falu kommun har vi en god vana att sortera bygg- och rivningsavfall. Från och första augusti är det nu även lag på att (oavsett om det är privatperson eller företag) minst sortera följande fraktioner från bygg- och rivningsavfall:

1. trä,
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast,
6. gips.

Kommunens ändrade ansvar för bygg- och rivningsavfall börjar gälla först 2023, vilket ger viss tidsutrymme att finna nya lösningar.


Sidan uppdaterad 2020-08-27