Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Några väldigt gamla böcker som står i en hylla

Arkiv och forskning

I Falu kommuns Centralarkiv förvaras protokoll och handlingar från kommunens olika nämnder, förvaltningar, skolor och bolag och dess föregångare genom tiden. Här finns även Hushållningssällskapet i Stora Kopparbergs läns äldre arkiv. Falu stadsbibliotek har ett rikt lokalhistoriskt arkiv, den unika Dalasamlingen och möjlighet till släktforskning

Falu kommuns centralarkiv

Falu kommuns Centralarkiv har lagstadgat tillsynsuppdrag över informationshanteringen och arkivvården hos de olika kommunala myndigheterna. Myndigheterna levererar sina avslutade handlingar till Centralarkivet för bevarande i enlighet med Arkivlagen (1990: 782).

När arkivmaterial inkommit övergår hela ansvaret för det materialet till Centralarkivet som gör det möjligt att komma att forska eller ta del av de allmänna handlingarna.

Vad kan man hitta i arkivet?

Vi bevarar originalhandlingar från de kommunala verksamheterna så som skola, social omsorg och stadsplanering med mera. Handlingar kan till exempel vara protokoll, beslut, betyg, personakter, ritningar och kartor. Här finns till exempel riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format samhällets utveckling.

Det finns över 4 600 hyllmeter handlingar från 1600-talet och framåt. De äldsta handlingarna utgörs av protokoll från sockenmännens möten. Ting, sockenstämmor och rådstugor var föregångarna till våra kommuner.

De upphörda kommunernas arkivbestånd:

Aspeboda kommun 1863-1951, Bjursås kommun 1887-1970, Envikens kommun 1864-1970, Falu stad 1839-1970, Stora Kopparbergs kommun 1863-1966, Sundborns kommun 1863-1970, Svärdsjös kommun 1863-1970 och Vika kommun 1863-1966.

Här finns även de kommunalt ägda bolagen och stiftelserna samt även enskilda arkiv finns deponerade.

Enskilda arkivbestånd

Centralarkivet tar emot arkiv för att de ska bevaras och tillgängliggöras. Målet är i enlighet med Arkivlagen att bevara en allsidig, autentisk och relevant dokumentation av samhällsutvecklingen oavsett i vilken sektor den har
tillkommit. Arkiv från enskilda arkivbildare är en lika viktig del liksom från de offentliga arkivbildarna för vårt gemensamma kulturarv.

Enskilda arkivbildare:

Stora Kopparbergsläns Hushållningssällskap 1850-1980

Släktforskning

Falu stadsbibliotek har ett släktforskarrum både för dig som vill komma igång med din släktforskning och för dig som är erfaren. I släktforskarrummet finns datorer med tillgång till digitalt källmaterial och databaser. Dessutom finns källmaterial på mikrofilm.

Läs mer om släktforskning.

Du kan också släktforska på Arkivcentrum Dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falu stadsbiblioteks arkiv

Falu kommun har ett rikt kulturhistoriskt arkiv som finns på Falu stadsbibliotek. Där finns även möjlighet att boka tid för släktforskning via bibliotekets specialutrustade datorer.

Här kan du läsa mer om arkiv och samlingar på biblioteket.

Levererade arkivbildare till Landsarkivet i Uppsala

Falu Rådhusrätt och Magistrat 1628-2001

Högre allmänna läroverket 1643-1967

Fotografier

Fotografier finns det inte så mycket av i Centralarkivet, men Falu stadsbibliotek har en fin fotosamling i sitt arkiv.

Sidan uppdaterad 2023-09-15