Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Beställ betyg och allmänna handlingar från arkivet

Originalhandlingar bevaras från de kommunala verksamheterna så som skola, social omsorg och stadsplanering. Handlingar kan till exempel vara protokoll, beslut, betyg, personakter, ritningar och kartor.

Här finns beslut, motioner och propositioner som format samhällets utveckling.

Det finns handlingar från 1600-talet och framåt. De äldsta handlingarna utgörs av protokoll från sockenmännens möten tidigt 1700-tal. Ting, sockenstämmor och rådstugor var föregångarna till våra kommuner.

Betyg och intyg

Betyg bevaras från Falu kommuns grund- och gymnasieskolor, både kommunal skola och enskilda skola. Om du behöver en kopia på ditt betyg eller ett intyg för skolgång i en av Falu kommuns skolor, kan du göra en beställning via vår e-tjänst och få det inskannat till "mina sidor".

Klicka här för att beställa betyg och intyg av skolgång i e-tjänsten

Vad är en allmän handling?

En allmän handling blir allmän när den skickas till eller skapas hos myndigheten. En allmän handling är till exempel betyg, journal, e-post, ljudupptagningar, bilder, foton, karotr, ritningar, databaser eller digitala lagringsmedia.

Alla får ta del av de allmänna handlingar som bevaras i arkiven i enlighet med lag.

För att beställa övriga handlingar kontakta Centralarkivet på telefon 023-87504.

Sekretess

Vissa handlingar i kommunens arkiv är sekretessbelagda. Om vi nekar att lämna ut en handling och du anser att vi gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet beskrivs hur du går till väga för att överklaga.

Kommunens handlingar och protokoll

Ta del av kommunens allmänna handlingar och protokoll från sammanträden med Kommun­fullmäktige, Kommunstyrelsen och Falu kommuns övriga styrelser och nämnder.

Klicka här för att kunna söka allmänna handlingar och protokoll från 2023 och framåt

Sidan uppdaterad 2024-07-10