Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljöbild på ett arkiv.

Diarium och arkiv

I diariet på webben hittar du de ärenden som handläggs i de olika nämnderna i Falu kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner m m. Eftersom varje nämnd inom Falu kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.

Vad kan jag hitta diariet?

I nämndernas diarium kan du se de allmänna handlingarnas rubriker. I de flesta fall publiceras även handlingen (word- , excel- eller pdf-fil). Om handlingen inte är publicerad beror det på personuppgifts- eller sekretesslagen. Om du vill ha en handling som inte finns publicerad, kontakta den nämndens diarium.

Postlistan är en förteckning över de senaste diarieförda handlingarna och visar tio dagar bakåt i tiden.

Avslutade ärenden tas bort efter 180 dagar.

Sidan uppdaterad 2016-11-04