Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Centralarkivet

I Falu kommuns centralarkiv förvaras protokoll och handlingar från kommunens olika nämnder, förvaltningar och bolag.

Varför sparar vi handlingar?

Arkiverade handlingar förvaras normalt i respektive närarkiv under två år inom förvaltning och kommunalägt bolag, varefter handlingarna överförs till centralarkivet. Handlingarna speglar vår gemensamma historia och möjliggör granskning och insyn och är betydelsefulla för rättssäkerheten. Handlingarna är också betydelsefulla för användning i kulturell verksamhet och för framtida forskning.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling blir allmän när den skickas till eller skapas hos myndigheten. En allmän handling kan bestå av pappersdokument, e-post, ljudupptagningar, bilder, databaser eller digitala lagringsmedia.

Uppdrag

  1. Huvuduppdraget består av att vårda och förvara arkivhandlingar och att ha koll på handlingarna, på uppdrag av kommunstyrelsen.
  2. Göra en lista över inkomna handlingar och rensa enligt beslutade dokumenthanteringsplaner, och att hjälpa kommunens förvaltningar och bolag med råd i arkivfrågor.

Verksamhet

Rätten att ta del av allmänna handlingar styrs av tryckfrihets­förordningen med stöd av arkivlagen. Arkivfunktionen är en lagstadgad verksamhet som har som uppgift är att hålla ordning på myndighetens handlingar och att kunna leverera offentliga handlingar till andra myndigheter, institutioner, forskare, allmänheten m.fl.

Verksamheten regleras i första hand av arkivlagen och kommunens arkivreglemente.

Andra lagar som påverkar verksamheten är kommunallagen, sekretesslagen, personuppgiftslagen, socialtjänstlagen med flera.

Organisation

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet och organisatoriskt är kommunarkivet placerat på Stadskansliet. Vill du veta mer om kommunens verksamhet och uppbyggnad så finns det att läsa under sidan Organisation

Arkivsamling

Förutom nuvarande Falu kommuns handlingar innehåller arkivet äldre material från Aspeboda, Bjursås, Enviken, Falu stad, Stora kopparbergs kommun, Sundborn, Svärdsjö och Vika. De äldsta handlingarna som finns i arkivet är från slutet av 1700-talet. Faluns äldsta handlingar, Magistrat och rådhusrätt 1608-1963 samt Falu högre allmänna läroverk 1643-1967, förvaras i Uppsala landsarkiv.

Sekretess

Vissa handlingar i kommunens arkiv är sekretessbelagda. Om vi nekar att lämna ut en handling och du anser att vi gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet beskrivs hur du går till väga för att överklaga.

Besöksadress och öppettider

Adress:
Arkivcentrum Dalarna
Stortallsvägen 4

Öppettider

Måndag-fredag klockan 08.00-16.00
(lunchstängt 12.00 till 13.00)

Sidan uppdaterad 2019-09-10