Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
BUN0020/18InSynpunkt Tobak
BUN0020/18InSynpunkt SchoolSoft
BUN0020/18InSYNPUNKT nr KC201811327, 2018-02-23
BUN0106/17InProtokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-02-08 § 21 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) Inför central rättning av nationella prov på grundskola och gymnasium
BUN0072/18InAvstängning av elev i grunskolan 20180208
BUN0048/18InBeslut om dispens angående utökad tid förskola Karlberg
BUN0011/18InFörskolans samverkansgrupp protokoll 180201
BUN0002/18InProtokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-02-08 § 16 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
BUN0020/18InSynpunkt 20180219 Tegelbruksskolan
BUN0020/18InSynpunkt 20180219 ansöka via webben
BUN0226/15InProtokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-02-08 § 6 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Studieresor till Auschwitz
BUN0014/18Infråga och svar KC201810330 2018-02-19
BUN0037/18InAnsökan och rekommendation om dispens fritidshem
BUN0031/17InAnmälan till hemkommunen avseende elevs skolfrånvaro Erlaskolan
BUN0020/18UppSvar på synpunkt 2018-01-16
BUN0018/17UppUtredning av synpunkt 2017-12-15
BUN0014/18InFråga och svar KC201810276, 2018-02-19
SKOL0030/14InVB: Kompletterade uppgifter till föreläggande om vite - Lugnetgymnasiet
BUN0014/18InFråga och svar KC201810372 2018-02-20
BUN0014/18InFråga och svar KC201810240, 2018-02-19
BUN0014/18InFråga och svar till KC201810239 2018-02-19
BUN0161/17UppProtokoll barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningssamverkan 2018-01-23 § 4 Lokal samverkan
BUN0017/18UppGodkänd bisyssla grundskolan
BUN0017/18UppGodkänd bisyssla grundskolan
BUN0017/18UppGodkänd bisyssla grundskolan
BUN0010/18UppProtokoll barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningssamverkan 2018-01-23
BUN0020/18InSynpunkt och svar om skolmaten 20180219
BUN0014/18InFråga och svar KC201810049 2018-02-19
BUN0014/18InFråga och svar till KC20189975 2018-02-19
BUN0070/18UppBeslut om uppskjuten skolplikt FW
BUN0070/18InAnsökan uppskjuten skolplikt FW
BUN0056/18InRekvisition statsbidrag
BUN0213/16InProtokoll från Gysam styrgruppsmöte 2017-12-15
BUN0135/17UppUnderlag - Kort- och långsiktiga planer för förskolans dimensionering
BUN0135/17UppKort- och långsiktiga planer för förskolans dimensionering
BUN0093/17UppÅterkoppling från socialtjänsten
BUN0276/17UppReviderat utkast till biblioteksplan
BUN0213/16InGysam - verksamhetsplan 2018
BUN0093/17InÅterkoppling från socialtjänsten
BUN0093/17InÅterkoppling från socialtjänsten
BUN0066/18InTillsyn av rökfria miljöer och skolgårdar 2018
BUN0030/18InObjektskontrakt 13349-001 Tegelbruksskolan LM. Hyrestillägg avseende staket
BUN0020/18InSynpunkter som kommit in via Falun.se 180214 Liljansskolan
BUN0018/17UppSvar på Synpunkt och klagomål från modersmålslärare
BUN0061/18UtKoplettering av ansökan Brev skickat per post till IES ang tilläggsbelopp
BUN0061/18UppKomplettering av ansökan om tilläggsbelopp
BUN0058/17InUppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av förskolans värdegrund vid Myran
BUN0192/16InStiftelsen Bröderna Hedmans donation registreringsbevis från Länsstyrelsen
BUN0096/17InProtokollsutdrag förhandlingsutskottet 2017-12-07 Avsteg från heltid modersmålslärare
BUN0069/18InSnart öppnar ansökan för statsbidrag för lovskola
BUN0068/18InSkolverket har fattat beslut om ert ärende
BUN0067/18InVB: Ny viktig information om mindre barngrupper
BUN0065/18InRemiss HPV-vaccination av pojkar i det nationellla vaccinationsprogrammet
BUN0064/18InAnmälan mot Falu kommun gällande rätt till förskoleplats Skolinspektionen avslutar ärendet
BUN0015/18UppAnmälningsärenden och skriftlig information februari 2018
BUN0005/18UppÅterrapportering delegationsbeslut februari 2018
SKOL0039/14UppÅrlig uppföljning av politiskt fattade beslut
BUN0057/18UppAnsökan statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger
BUN0057/18Inrekvisition Skolverket har tagit emot ert ärende
BUN0276/17UppInformation om biblioteksplan
BUN0275/16UtInformation om Projektet Science and Challenge
BUN0270/17UtYttrande av huvudmannen angående anmälan om kränkande behandling vid Montessoriskolan
BUN0208/17InMaxtaxa, ändring av fastställda bidragsramar för 2018
BUN0071/18UppAnsökan om statsbidrag Boverket för upprustning av utemiljö
BUN0063/18UtStatsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen 2018
BUN0062/18InHåbo skolkommun för Faluelev - Faluns beslut
BUN0062/18InHåbo skolkommun för Faluelev - Faluns beslut
BUN0061/18InAnsökan om tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd Internationella Engelska skolan
BUN0061/18InAnsökan om tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd Internationella Engelska skolan
BUN0051/17UppGodkännande och rätt till bidrag för en utökning av Norlandia Förskolor Kids2home
BUN0028/18InPresentation Nya dataskyddsförordningen
BUN0016/18InInformation om namnändring e-postadress
BUN0008/17UppÅrsredovisning 2017
BUN0008/17UppÅrsredovisning 2017 för barn- och utbildningsnämnden
BUN0218/17InAnsökan om Statsbidrag Introduktionsprogrammen
SKOL0232/14UppReviderad lista faddrar 2018-02-12
BUN0190/16UppAngående EU-kampanj 2016-2017 "En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet" förskolan Herrgårn
BUN0190/16UppBesök EU-kampanj 2016-2017 "En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet" förskolorna Karlberg och Jungfrun
BUN0060/18UppÖverenskommelse anställning upphör
BUN0017/18UppGodkänd bisyssla Förskolan
BUN0017/18UppGodkänd bisyssla Förskolan
BUN0020/18InSynpunkt och svar Järlindsskolan
BUN0020/18InSynpunkt och svar på Förskola/lågstadie Järlinden
BUN0059/18UppFlytt av bygg gård, Byggprogrammet uppdragsbekräftelse
BUN0058/18InPåminnelse ansökan Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik 2018
BUN0020/17UtEfterfrågan av komplettering av underlag inför beslut om tilläggsbelopp Söderbaumska skolan
BUN0056/18InDags att begära ut bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder
BUN0057/18InNu är det dags att skicka in ansökan för statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger
BUN0044/17UppLäxhjälp - 2017 Redovisning
BUN0055/18InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-09-18 § 189 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Se över trafiksituationen kring Falu kommun skolor
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 130-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 126-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 125-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 129-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 131-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 128-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 132-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 133-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 127-18
BUN0004/18UppAttesträtt digitalt attestregister Rektor grundskolan
Sidan uppdaterad 2017-06-28