Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KS0102/18UppResebeställning SD
KS0102/18UppResebeställning DH
KS0102/18UppResebeställning MS
KS0102/18UppResebeställning HW
KS0102/18UppResebeställning IS
KS0102/18UppResebeställning RL
KS0102/18UppResebeställning DF
KS0102/18UppResebeställning IJ
KS0102/18UppResebeställning CL
KS0102/18UppResebeställning MJ
KS0102/18UppResebeställning PW
KS0102/18UppResebeställning MJ
KS0102/18UppResebeställning AE
KS0102/18UppResebeställning ÅS
KS0120/16UtUtlämnad handling Ang ansökan från villovägens bryggeri
KS0239/18UtKorsnäs 1:146 Ansökan Ombyggnad installation av dörr som sätts in som utrymningsväg
KS0237/18InKlockarnäs 52:6 Bekräftelse på mottagen ansökan Nybyggnad av förskolemodul
KS0768/17UtAnsökan om sänkt kreditgräns
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Önsbacksdammens bevarande
KS0235/18UppMedfinansieringsintyg gällande projekt "Vägen in"
KS0017/18InBolagsstyrningsrapport 2017 från Falun-Borlänge-regionen AB
KS0225/18UppAvtal avseende betällning av Podcaster
KS0082/18UtSvar till Inkommit från: Synpunkter och klagomål Dörrar på stationshuset fungerar inte
KS0082/18UtSvar till Hörbarhet i möteslokaler
KS0224/18UppMedfinansiering av projektet Attraktiva Ingenjörer
KS0178/17UtSvar ang Gruppboende galgberget
KS0178/17UppAvslutat ärende i flexite ang gruppboende på Galgberget INFORMATION, nr KC201810011, registrerad 2018-02-19 klockan 10:05:26
KS0082/18InInkommet brev Hörbarhet i möteslokaler
KS0232/18InRemiss i ärende rörande alkoholservering - Lugnets sporthall i Falun
KS0230/18InAIK Hyra Engelbrektsgatan 29 kontrakt nr 10172-001, från 2017-01-01-tillsvidare
KS0219/18UppAttestregler för AIK- förvaltningen 2018-02-07
KS0117/18UppRemiss till stadskansliet Medborgarförslag Totalförbud inom Falu kommun för all typ av fyrverkeri och smällare annan tid än nyårsafton 00:00-00:30
KS0153/18InNominering av ledamöter till Intresseföreninge Bergslagets styrelse mm
KS0178/17InFörfrågan ang Gruppboende galgberget
KS0082/18InInkommit från: Synpunkter och klagomål Dörrar på stationshuset fungerar inte
KS0762/17InBeslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län Tillstånd till kameraövervakning miljöenheten 211-11671-2017
KS0332/14InYttrande från Säters kommun Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan
KS0352/16UtBrev om mottagande
KS0332/14InYttrande från D G Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan
KS0332/14UppFördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan, Bilagor som är en del av utställningsversionen
KS0228/18InPlanering av skolmaten 2018-01-30
KS0228/18InMessmör 2018-01-15
KS0228/18InSkolmaten 2018-01-15
KS0240/18InStora Näs 1:186 Bekräftelse på mottagen ansökan Ombyggnad installation av dörr som sätts in som utrymningsväg
KS0233/18InMOS Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 inbjudan till samråd
KS0231/18InServitut för optokabel på Åkern
KS0229/18InBegäran från Länsstyrelsen Gävleborg om yttrande över ansökan om kameraövervakning 547-2018
KS0202/18UtFörfrågningsunderlag direktupphandling grundkurs i lösningsfokuserat arbetssätt
KS0133/18UppBeslut om kommunalt lönebidrag - Svärdsjö IF
KS0133/18UppBeslut om kommunalt lönebidrag - Slätta SK
KS0133/18InAnsökan om kommunalt lönebidrag - Svärdsjö IF
KS0133/18InAnsökan om kommunalt lönebidrag - Slätta SK
KS0110/18UtLeverans till centralarkiv DU-pärmar
KS0082/18UtYtterligare svar angående begäran om skyndsam information i enlighet offentlighetsprincipen, gruppbostad Lilla Källviken
KS0042/18UppFörvaltning
KS0110/18UtLeverans till centralarkivet KS0605/17
KS0110/18UtLeverans till centralarkiv 0185/14
KS0713/09UppSammanställning
KS0713/09UppBeslut om ersättning i etapp 3 Lilla Källviken
KS0771/17UppDelegivningsärende KF 2018-02-08 § 23
KS0770/17UppDelegivningsärende KF 2018-02-08 § 23
KS0226/18UppTjänsteskrivelse Projekt "Möbelreturen"
KS0226/18UppInformation om Möbelreturen
KS0226/18UppAvveckling av möbelreturen
KS0226/18UppInformationsbrev angående Möbelreturen
KS0226/18InProtokoll Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2011-10-19, § 74, Information om "Möbelreturen"
KS0226/18InProtokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-05-19 § 60 Inrättande av "möbelretur"
KS0226/18InProtokoll Kommunstyrelsens verksamhetsutskott, 2015-03-17, § 16, Avveckling av möbelreturen
KS0226/18InProtokoll Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2011-03-13, § 23, Inrättande av "Möbelreturen"
KS0226/18InUppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att presentera ett förslag på en kommunal ”Möbelretur” till allmänna utskottets sammanträde den 24 november enligt protokoll KSA 2010-05-19 § 60
KS0158/18UppDelegivningsärende KF 2018-02-08 § 23
KS0115/18UppDelegivningsärende KF 2018-02-08 § 23
KS0082/18UtSvar med utlovad handling till Ombyggnad Serviceförvaltningen Matsarvsvägen - DBBYGG
KS0082/18InHörbarhet i möteslokaler
KS0436/17InProtokoll från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-28 § 55 Svar på medborgarförslag om ekonomiska och materiella resurser till Vikaskolans gymnastiksal
KS0421/17UppGDPR - nya dataskyddsförordningen
KS0224/06UppTrafiknätsplan hanteras vidare i FÖP Falu tätort och området runt Varpan
KS0171/18InÖversyn och slutrapport
KS0082/18InSvar från medborgaren angående begäran om skyndsam information i enlighet offentlighetsprincipen, gruppbostad Lilla Källviken
KS0186/18InBekräftelse av mottagen begäran om samtalslistor/sms-trafik och mejlloggar
KS0443/12UppUppdragsbeskrivning
KS0443/12UppSlutrapport
KS0082/18UtBegäran om skyndsam information i enlighet med Offentlighetsprincipen Skrivelse till KKT
KS0082/18UtSvar angående begäran om skyndsam information i enlighet offentlighetsprincipen, gruppbostad Lilla Källviken
Övrig postInMissiv till kommuner om 195 miljoner i tillfälligt stöd
KS0005/18UppDelegationsbeslut Attesträtter under 2018 för Ledningsförvaltningen, Beslutsorgan, Överförmyndaren, Val- och demokratinämnden, kommundirektören, Ej förvaltningsanknuten verksamhet, Gemensam nämnd för Upphandlingssamverkan och Gemensam lönenämnd
KS0064/18UppDelegationsbeslut Pensioner Jan-Febr 2018
KS0062/18UppDelegationsbeslut Förhandlingar jan 2018
KS0061/18UppDelegationsbeslut för PKT:s chefer jan-feb 2108
KS0060/18UppDelegationsbeslut personalärenden i Falu kommun jan-feb 2018
KS0054/18UppDelegationsbeslut Bemanningscenter Januari 2018
KS0481/16UppTjänsteskrivelse om förslag till ny plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshanering
KS0769/17UppRemiss till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut
KS0758/17UppRemiss till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut
KS0699/17InÖppningsprotokoll upphandling av arbetsförberedande insatser i praktiska tjänster
KS0221/18UppAnsökan till Folke Bernadottes Minnesfond om ett projekt för ungdomsutbute mellan Falun och Tsuemb "Voice and Empowerment of the youth
KS0208/18UppRemiss till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.
KS0205/18UppRemiss till MOS för besvarande av skrivelse om bidrag till vägföreningar
KS0191/18UppRemiss till Stadskansliet för handläggning
KS0179/18UppRemiss till kommundirektör eller kommunstyrelsens orförande för delegationsbeslut
Sidan uppdaterad 2017-06-28