Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KS0102/18UtResebeställning JY
KS0438/18UtTjänsteskrivelse till KSS
KS0411/15InYttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt Detaljplan för småhusområde vid Källviksbacken på Källviksberget
KS0205/17InYttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt Detaljplan för småhusbebyggelse på norra sidan av Simonsberget
KS0613/18UppBil 6 Gällande plan- och bygglovtaxa, inkl kart- och mättaxa från 20150101
KS0613/18UppProtokoll och tjänsteskrivelse MSN
KS0613/18UppProtokoll och tjänsteskrivelse från MyN 2018-06-21 § 111
KS0613/18UppBil 3 Exemplen miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ärenden
KS0613/18UppBil 2 Exempel myndighetsnämndens ärenden
KS0613/18UppBil 1 Förslag Plan- och bygglovtaxa, inkl kart- och mättaxa från 20190101
KS0613/18InÄndring av plan- och bygglovtaxan
KS0558/18UppProtokoll 2018-09-11, Gemensam lönenämnd, Falun och Säter
KS0701/17UppAvtal system för bilpool och reseval
KS0383/17InDelleveransgodkännande
KS0573/18InHyreskontrakt Diös Fastigheter GävleDala KB och Falu kommun Vänthall Ga Bergsskolan 4 nr 611801-2002
KS0698/15UppSamråd Toftbyn
Övrig postInBegäran om handling
KS0674/17InErbjudande om presentation Länsgemensamt projekt e-arkiv
KS0654/18UppAvtal Netpublicator
KS0653/18UppKonsulttjänster Införande av Intranät
KS0651/18InHyreskontrakt 28007-A320 Högbo, uppsagt per den 2018-09-17
KS0650/18UppLeveransavtal stöd inom Upphandling av vårdssystem
KS0643/18UppRemiss till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
KS0411/15InYttrande från Skanova Detaljplan för småhusområde vid Källviksbacken på Källviksberget
KS0205/17InYttrande från Skanova Detaljplan för småhusbebyggelse på norra sidan av Simonsberget
KS0064/18UppDelegationsbeslut Pensioner Aug-Sept 2018
KS0063/18UppDelegationsbeslut fackligtid april-sep 2018
KS0062/18UppDelegationsbeslut Förhandlingar sep 2018
KS0380/18InFEVs utskick till informationsmöte
KS0061/18UppDelegationsbeslut för PKT:s chefer sep 2018
KS0060/18UppDelegationsbeslut personalärenden i Falu kommun sep 2018
KS0054/18UppDelegationsbeslut Bemanningscenter Augusti 2018
KS0054/18UppDelegationsbeslut Bemanningscenter Juli 2018
KS0054/18UppDelegationsbeslut Bemanningscenter Juni 2018
KS0558/18UppTjänsteskrivelse- Gemansam lönenämnd Säter / Falun
KS0554/18UtSvar på begäran om vattenskyddsområde vid sjön Hinsen
KS0535/18UtSvar till kund
KS0535/18InMailsvar från kund
KS0648/18InMail från anmälaren till personalchefen
KS0648/18Utmail till anmälaren från personalchef ang. beslut om kränkande särbehandling
KS0648/18Uppmail till förvaltningschef från personalchef ang. beslut om kränkande särbehandling
KS0648/18UppBeslut om anmälan om kränkande särbehandling, E-L Z
KS0648/18InAnmälan om kränkande särbehandling, E-L Z
KS0648/18Utmail till anmälaren från personalchef ang. beslut om kränkande särbehandling
KS0648/18Utmail till förvaltningschef från personalchef ang. beslut om kränkande särbehandling
KS0648/18UppBeslut gällande Utredning, HS
KS0648/18InAnmälan om kränkande särbehandling, HS
Övrig postInSkjutningar vid Myckelmyra-Finnbo oktober 2018
Övrig postInInnovationsbarometern Enkät om innovation inom offentlig sektor
KS0537/18UppBeslut om avbrytande av upphandling
Övrig postInInbjudan grundkurser 2019 Till förtroendevalda överförmyndare och ledamöter i överförmyndarnämnden
KS0649/18UtOffert Nätverksskåp
KS0628/18UppTill miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut Medborgarförslag Fler sittplatser i Falun
KS0627/18UppTill kommunstyrelsen för handläggning och beslut Remiss till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Medborgarförslag Trafiksituationen längs riksväg 50 i Enviken
KS0608/18UppTill kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut Medborgarförslag Små biblioteksholkar för Faluns invånare
KS0601/18UppTill barn- och utbildningsnämnden Motion från Maria Gehlin (FAP), Anna Jörgensen (FAP), Anders Runström (FAP) och Stefan Carlström (FAP) om extra anslag för att Falu kommuns elever ska uppnå målen i grundskolan
KS0586/18UppTill miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut Medborgarförslag Centrumbad
KS0576/18UppTill miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut Medborgarförslag Lekpark mellan Folkets hus och Faluån
KS0572/18UppTill kommunstyrelsen för handläggning och beslut Remiss till socialnämnden Medborgarförslag Inspektörer till LSS-boenden
KS0570/18UppTill kommunstyrelsen för beredning Remiss till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Medborgarförslag Vidareutveckling av golfbanan i Samuelsdal
KS0560/18UppTill kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning och beslut Medborgarförslag Badrullstolar att låna eller hyra
KS0559/18UppTill kommunstyrelsen för beredning Remiss till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Medborgarförslag Skapa en parkourbana i centrala Falun
KS0553/18UtTill kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut Medborgarförslag Längre öppettider på biblioteket Falun
KS0527/18UtTill miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut Medborgarförslag Flytande trottoarer
KS0228/18UtSvar till Synpunkt angående servering av vegetarisk kost
KS0106/18UppDelegationsbeslut - Anställningar
KS0096/18UppDelegationsbeslut - Avtal
Övrig postInFråga till kommunägda bolag
Övrig postInRemiss SOU 2018:62 Remittering av delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
Övrig postInRemiss SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
KS0284/18UtRedovisning av delegationsbeslut 2018-10-02
KS0451/16UppPåskrivet försättsblad till ansökan
KS0451/16UppAntagande av mål för Fairtrade City
KS0451/16UppEpost om ok att skicka in ansökan
KS0451/16UtAnsökan till Fairtrade Sverige
KS0463/15InMinnesanteckningar Rådslag för Bergslagsdiagonalen 2018-05-25
KS0643/18InInbjudan till samråd angående vägplan för gång- och cykelväg väg 875 Sundborn i Falu kommun, Dalarnas län
KS0537/18UppRamavtal miljökonsulter gällande marksanering Standvägen
KS0635/18UtRemiss till serviceförvaltningen Boendeplan för äldre 2018-2030
KS0363/14UppRemiss till stadskansliet Motion från Mats Dahlström (C), Mikael Rosén (M), Maria Gehlin (FAP), Katarina Gustavsson (KD) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Etablering av sk ställplatser i Falun
KS0083/18UppProtokoll, Kommunals kompetensmedel 2018-08-30
KS0083/18UppProtokoll, kommunals kompetensmedel 2018-08-30
KS0214/18UppBeslut om servitutsavtal berörande Falun Baggarvet 10:2 och blivande Falun Baggarvet 8:3
KS0684/17InProtokoll från kommunstyrelsen 180130
KS0684/17UppMedfinansiering Sundborn Badhusprojekt
KS0684/17UppMedfinansiering Bygdeutveckling Lumsheden
KS0684/17UppTjänsteskrivelse - Begäran om utökad medfinansiering Projekt Entré Sundborn
KS0518/18UppTilldelningsbeslut, Nordpuls AB
KS0674/17InRemiss till kommundirektörerna Länsgemensamt projekt e-arkiv
KS0640/18UppAnmälan om förnyelse av inskrivning, Liljesund
KS0640/18UppAnmälan om förnyelse av inskrivning, Västanberg
Övrig postInMeddelande (13/2018) från SKL:s styrelse om Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän
KS0647/18InKronofogdemyndighetens begäran om tillträde till port för delgivning
KS0642/18InSamverkansavtal mellan Finsam Falun och AIK angående projeketet "Koll på 20-25" 3.0, avtalsperiod 2018-09-01-2019-08-30
KS0071/18UppDelårsrapport 2018-08-31
KS0605/18InMinnesanteckningar från Partnerskap Bergslagsdiagonalens Rådslag i Alfta den 25 maj 2018
KS0228/18InSynpunkt angående servering av vegetarisk kost
KS0472/18InGemensam överförmyndarnämnd för mandatperiod 2019‐2022
KS0020/18InProtokollutdrag omvårdnadsnämnden 2018-08-22 § 110 Återrapportering av beslut i omvårdnadsnämnden under 2017 som inte verkställts
Övrig postInBegäran om kompletterande handlingar gällande överklagat beslut från Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor i Falu kommuns beslut 2018-03-01 § 46 505-4520-18
Sidan uppdaterad 2018-04-20