Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KS0102/18UppResebeställning RB
KS0102/18UppResebeställning JA
KS0102/18UppResebeställning LP
KS0102/18UppResebeställning LG
KS0102/18UppResebeställning MJ
KS0102/18UppResebeställning LR
KS0102/18UppResebeställning MW
KS0102/18UppResebeställning LS
KS0102/18UppResebeställning JY
KS0186/18InJustitieombudsmannens beslut 2018-04-23 dnr 297-2018 angående anmälan av Falu kommun och en före detta kommundirektör.
KS0375/18InProtokoll angående inspektion på Högbo stödboende dnr 8.4.2-1689/2018-3
KS0374/18InBeslut från från Skolverket om beviljat statsbidrag för VT/HT 2018
KS0252/18InArbetsplan för undersökningsarbete inom undersökningstillstånd Svärdsjö 1009
KS0102/18UtResebeställning RL
KS0102/18UtResebeställning CL
KS0102/18UppResebeställning PA och OC
KS0295/18UppFörslag handlingsplan Heltid som norm
KS0010/18InAnsökan om förordnande som vigselförrättare i Falu kommun
KS0334/14InYttrande från HE Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Svärdsjö Hembygdsförening
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - IOGT - NTO Falun
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Grycksbo IF Bollklubb
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - IBF Falun
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - OK Kåre
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Falu BS fotboll
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Korsnäs IF FK
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Falu IK Skidklubb
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Bjursås IK
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Falu kanotklubb
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Nybrokyrkans församling
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Bjursås Ridklubb
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Svärdsjö IF
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Vikabygdens Intresseförening
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Sundborns GOIF
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Grycksbo IF OK
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Falu simsällskap
KS0241/18InAnsökan om ekonomiskt stöd till föreningar för feriearbetande ungdom - Östansjö Planteringsförening
KS0334/14InYttrande från JA Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0373/18UtBekräftelse på inkommen ansökan om planuppdrag för idrottshall i Sundborn
KS0373/18InAnsökan om planbesked Detaljplan för idrottshall i Sundborn
KS0569/17UppAvrop/beställning av direktupphandling
KS0285/18UppEkonomikontorets förslag 2018-04-20 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola
KS0286/18UppEkonomikontorets förslag 2018-04-20 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola
KS0287/18UppEkonomikontorets förslag 2018-04-20 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola
KS0303/18UppEkonomikontorets förslag 2018-04-20 Yttrande över ansökan från Hagströmska gymnasiet NIU längdskidor som enskild huvudman
KS0304/18UppEkonomikontorets förslag 2018-04-20 Yttrande över ansökan från Hagströmska gymnasiet NIU cykel som enskild huvudman
KS0756/09UtINFORMATION om att Detaljplaneuppdrag för Järnet1 5, Kåre 2 och Mormor 7 kommer att avslutas
KS0530/17InTillägg till redovisning av genomförda aktiviteter och utfall för 2017 samarbetsavtal mellan Falu kommun och Kulturföreningen Magasinet
KS0530/17InRedovisning av genomförda aktiviteter och utfall för 2017 samarbetsavtal mellan Falu kommun och Kulturföreningen Magasinet
KS0371/18InPWC:s översyn Effektivare bolagsstyrning för Falu Energi och Vattenkoncernen
KS0652/16UppAvtal om servitut för transformatorstation vid Lövberget
KS0370/18InAvtal Sharp ER-A421B kassaregister avtalsstart 2018-05-01 -2019-04-30
KS0334/14InYttrande från Anonym Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0140/12InUppsägning av hyresavtal nummer 9180365
KS0075/18InUppsägning av anställning BS
KS0001/18InSkrivelse från fackliga organisationerna 2018-04-20 Budget 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen
KS0042/18UppTeam 16-17
KS0069/18InAnsökan Svenska kyrkan Bjursås församling cirkusskola 180409
KS0069/18InAnsökan Svenska kyrkan Bjursås församling skaparskola 180409
KS0057/18UppBeslut Tomas Olsson, anställningsavtal i form av s.k befattningskontrakt 160601-201231
KS0057/18UppTomas Åkerman, tillsvidareanställning 180521, HR-chef
KS0322/18UppEkonomikontorets förslag 2018-04-13 Ansökan om kommunal borgen från Envikens Fiber Ekonomisk förening
KS0037/18UppEkonomikontorets förslag 2018-04-16 Flytt av borgensram från Falu Kommuns Förvaltning AB till Falu Stadshus AB i samband med fusion
KS0160/18UppÖverenskommelse mellan Falu kommun och Polisen, lokalpolisområde Falun från 2018-04-17
KS0364/18InBilagor från myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor om omm ärende MYN1303/15 Tillsyn inomhusmiljö grundskolan
KS0372/18UtRepeaterlösning Aspebodaskolan
KS0369/18InBeslut 2018-04-19 från skolverket om beviljat statsbidrag för skollov 2018
KS0360/18InKomplettering av ansökan Detaljplan för verksamheter i Främby hallar vid Källviksvägen
KS0360/18InAnsökan om planbesked Detaljplan för verksamheter i Främby hallar vid Källviksvägen
KS0327/18InAvslag från Migrationsverket gällande överklagan 753-2018-16530
KS0002/18InBegäran av entligande från uppdrag som 2:e vice ordförande i ledningsutskottet från Christina Haggren (M)
KS0144/18InYttrande från Kopparstaden gällande Revisionsrapporten - Granskning av digitaliseringsmognaden inom Kopparstaden AB
KS0364/18InSkrivelse från Barn- och utbildningsnämnden gällande Rutin för hantering av beslut fattat av nämnd som får ekonomiska konsekvenser för andra verksamheter än de egna och riktlinjer för intern kostnadsuppräkning
KS0334/14InYttrande från AJ Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0010/18InBeslut från Länsstyrelsen Förordnande som vigselförrättare i Falu kommun
KS0350/18InBegäran från Räddningstjänst Dala Mitt om anslag för verksamhetsåret 2019
KS0363/18InSkrivelse från Räddningstjänsten Dala Mitt gällande fakturering av underskott 2017
KS0359/18InMedborgarförslag om flera sittplatser vid bryggan vid Magasinbron
KS0359/18InFotoografi tillhörande Medborgarförslag om flera sittplatser vid bryggan vid Magasinbron
KS0697/17InUppsägning av hyreskontrakt 28007- A305 Högbo 5 från 2017-11-13
KS0362/18UppAIK Hyreskontrakt 28007-A309 Högbo 5, avtalsperiod 2018-04-01 - 2018-09-30
KS0334/14InYttrande från PG H Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0334/14InYttrande från E Ö Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0334/14InYttrande från Linghedsfastigheter AB Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0334/14InYttrande från TS Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0244/17UppProtokoll Lokal samverkan Arbetscenter 2017-11-16
KS0213/15UppAnsökan om utbetalning för projekt Framgången, februari månad (2015-00636-E025)
KS0213/15UppAnsökan om utbetalning för projekt Framgången, januari månad (2015/00636-E026)
KS0034/17UppEkonomikontorets förslag till beslut 2018-04-16 Finansrapport per 2017-12-31
KS0644/17InProtokoll kommunstyrelsen 2018-03-27 § 55 Planbesked för detaljplan för småhusområde vid Övre Gruvrisvägen
KS0334/14InProtokoll kommunstyrelsen 2018-03-27 § 54 Beslut om samråd för Fördjupad översiktsplan för delar at landsbygden i Falu kommun
KS0339/18UppNyckeltalsrapporten 2018:1
KS0339/18UppServicemätning via telefon och e-post PROFITEL
KS0332/14InYttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och Varpan
Övrig postInÅrsredovisning och revisionsberättelse från Stiftelsen Musik i Dalarna
KS0358/18InFörslag från Räddningstjänst Dala Mitt om uppdatering av taxa för sotning och brandskyddskontroll
KS0356/18InMissiv frånLänsstyrelsen Dalarnas gällande remissen Dalarnas regionala handlingsplan för grön infrastruktur
Övrig postInTill kommunarkivet: efterlysning av starka berättelser och bilder rörande demokrati
KS0334/14InYttrande från ZL Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0334/14InYttrande från NC Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
Sidan uppdaterad 2018-04-20