Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KFN0035/18UtUtbetalning Förlusttäckning Dalarnas botaniska
KFN0115/18InSamrådsremiss: Detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
KFN0035/18InBegäran om utbetalning av förlusttäckningsbidrag från Dalarnas botaniska sällskap för föreläsning om Rällsjö Britttas växtsamlande
KFN0114/18UppAvtal mellan Falu kommun, kultur- och fritidsförvaltnigen och Josefine Wallin AB om att driva café och arrangemang på THunströms köpmansgård 2018
KFN0161/16InKommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-05-28 angående beslut om ny simhall på Lugnet i Falun
KFN0048/18InKommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-50-22 Beslut om biblioteksplan
KFN0041/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 119 Godkännande av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Falu kommun
KFN0017/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 107 Årsplan med budget 2019-2021
KFN0092/18InProtokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-27 § 65 Svar på remiss Regional bildningsplan i Dalarna 2019-2022
KFN0031/18InSynpunkt dagkollo Hellmansö
KFN0062/18UtUtbetalning förlusttäckningsbidrag föredrag av Gunnar Kaj
KFN0109/18UtUtbetalning punktbidrag Joko multikulturell festival 2018
KFN0109/18UppBeslut punktbidrag Joko Multikulturell festival 2018
KFN0105/18UtUtbetalning punktbidrag historisk fotoutställning
KFN0105/18UppBeslut punktbidrag Vintjärns Intresseförening Historisk fotoutst
KFN0104/18UtUtbetalning Järnets väg 2018
KFN0104/18UppBeslut punktbidrag Järnets väg 2018
KFN0101/18UppBeslut samarrangemangsbidrag författarkvällar i kulturmiljöer i Falun
KFN0048/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 125 Godkännande av biblioteksplan för Falu kommun 2018-2023
KFN0161/16InProtokoll kommunfullmäktige 2018-06-18 § 126 Beslut om ny simhall på Lugnet i Falun
KFN0161/16InFrågor och önskemål från oppositionen kultur- och fritidsnämnden på kalkyl/redovisning efter fullmäktiges återremiss om att bygga ny simhall på Lugnet
KFN0068/18UppProtokoll lokal samverkan Kulturskolan 2018-05-31
KFN0030/18InArkeologisk undersökning VÄSTRA FALUN schaktning för garage i stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län
KFN0030/18InArkeologisk undersökning VÄSTRA FALUN släntning genom kulturlager, stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län
KFN0054/18InProtokoll från kommunstyrelsen 2018-06-05 § 150 Svar på medborgarförslag Ny badanläggning på Lugnet
KFN0041/18InProtokoll från kommunstyrelsen 2018-06-05 § 148 Svar på medborgarförslag Restaurering av sjön Önsbacksdammen
KFN0093/18UppUppdragsavtal vid arkeologiska utrednings- och undersökningsarbeten Arkeologikollo Dikarbacken mellan Stiftelsen Dalarnas museum och Falu kommun, Naturskolan
KFN0102/18UppProtokollsutdrag 2018-06-20 § 63 Samrådsremiss: Detaljplan för södra delen av Dalregementets handelsområde
KFN0100/18UppProtokollsutdrag 2018-06-20 § 67 Särskilda regler för uthyrning av vissa lokaler
KFN0096/18UppProtokollsutdrag 2018-06-20 § 64 Samrådsremiss: Detaljplan för ny hotellentré i kvarteret Trumbäcken
KFN0092/18UppProtokollsutdrag 2018-06-20 § 62 Remiss avseende regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2019-2022
KFN0083/18UppProtokollsutdrag 2018-06-20 § 66 Samråd om Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KFN0020/18UppProtokollsutdrag 2018-06-20 § 63 Prognos för ekonomiska resultat - åtgärdsplan för att få budget 2018 i balans
KFN0001/15UppProtokollsutdrag 2018-06-20 § 68 Avtal med Falu IF angående driftstöd tälthall
KFN0112/18UppSkadeståndsärende Lugnets skidstadion 2018-01-12
KFN0063/17UppSlutbesiktningsprotokoll 2018-04-06. Konst till Bjursåssskolan i Falu kommun
KFN0005/18UppProtokoll 2018-06-20 08:15 Kultur- och fritidsnämnden
KFN0110/18UtAnsökan till Kulturrådet från Kulturskolan, Falu kommun om stadsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksdamhet läsåret 2018/2019
KFN0110/18InBeslut om stadsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksdamhet läsåret 2018/2019
KFN0050/18UppProtokoll samverkan kultursektionen 2018-05-24
Sidan uppdaterad 2018-04-18