Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KFN0124/18InAnsökan om extra bidrag Dalarnas orkesterförening
KFN0125/18InAnsökan om punktbidrag från Falu Pride kulturförening för Falu Pride 2018
KFN0115/18UppProtokollsutdrag 2018-08-30 § 75 Samrådsremiss: Detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
KFN0020/18UppProtokollsutdrag 2018-08-30 § 77 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2018
KFN0001/15UppProtokollsutdrag 2018-08-30 § 76 Återremiss avtal med Falu IF angående driftstöd tälthall
KFN0001/17UppAttesträtt tf. förvaltningschef
KFN0001/15InFörslag till beslut: Tält över uterinken från samverkande partier (L) och (M)
KFN0119/18InKomlettering till ansökan om bidrag från Envikens IF/Skidsektionen för inköp av spårutrustning och dragfordon
KFN0122/18InSkrivelse från Kurdistan Regional Government Ministry of Culture angående kompensation till konstnärer för försvunnen konst
KFN0121/18InAnsökan om bidrag från Svärdsjö SSOK för spårutrustning i Vintjärnspåren
KFN0120/18InBeslut från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om utbetalnng av stöd till fritidsverksamhet 2018
KFN0119/18InAnsökan om bidrag från Envikens IF/Skidsektionen för inköp av spårutrustning och dragfordon
KFN0115/18UppSvar på samrådsremiss: Detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
KFN0020/18UppPeriodrapport juli 2018
KFN0001/15UppÅterremiss driftsstöd Falu IF
KFN0118/18UppÅrsrapport Lugnets idrottsanläggning
KFN0015/18UppRiskbedömning av arbetsmiljön inför förändring
KFN0001/17UppAttesträtt enhetschef kulturskolan
Sidan uppdaterad 2018-04-18