Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KFN0135/18UppTjänsteskrivelse. Svar på medborgarförslag "Små biblioteksholkar för Faluns invånare"
KFN0165/18InKS0639/18 Remiss till kommunstyrelsen, samtliga nämnder, Falu Energi & Vatten AB, Falu Elnät AB, Lugnet i Falun AB, Kopparstaden AB och Falu Stadshus AB
KFN0164/18InAnsökan om punktbidrag från Föreningen Vävstugan Heden
KFN0156/18UppTjänsteskrivelse. Ny verksamhetsplan för Galleri Hörnan
KFN0156/18UppVerksamhetsplan Galleri Hörnan
KFN0128/17InRapport och bilagor om Bibliotekssamverkan Dalarna
KFN0161/18InInkommen post från Kulturrådet. Beslut om fördelning av statsbidrag enligt Regeringens uppdrag till Statens kulturråd om läsfrämjande insatser i forskolan
KFN0162/18InAnsökan om punktbidrag från Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening
KFN0161/16UppProtokollsutdrag 2018-10-25 § 90 Simhall i Falun - fastställande av simhallens hyresnivå
KFN0143/18UppProtokollsutdrag 2018-10-25 § 100 Svar på remiss om detaljplan för Bolagshyttan
KFN0140/18UppProtokollsutdrag 2018-10-25 § 98 Svar på remiss om upphävande av detaljplan för del av Dössberget vid Holsgatan i Bjursås
KFN0136/18UppProtokollsutdrag 2018-10-25 § 89 Svar på medborgarförslag om längre öppettider på biblioteket Falun
KFN0128/17UppProtokollsutdrag 2018-09-27 § 85 Bibliotekssamarbete i Dalarna
KFN0124/18UppProtokollsutdrag 2018-10-25 § 93 Ansökan om extra bidrag från Dalarnas orkesterförening
KFN0123/18UppProtokollsutdrag 2018-09-27 § 83 Omdisponering av investeringsbudget 2018
KFN0117/18UppProtokollsutdrag 2018-09-27 § 86 Remiss från kulturdepartementet Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället SOU 2018_57.pdf
KFN0019/18UppProtokollsutdrag 2018-09-27 § 82 Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2018-08-31
KFN0017/18UppProtokollsutdrag 2018-09-27 § 81 Årsplan med budget 2019-2021
KFN0131/18InKomplettering till ansökan om bidrag till en ny varmvattenberedare från Aspeboda bygdegårsförening
KFN0142/18UppTjänsteskrivelse. Svar på remiss om detaljplan för bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
KFN0143/18UppTjänsteskrivelse. Svar på remiss om detaljplan för Bolagshyttan
KFN0161/18InInkommen post från Arvsfondsdelegationen. Beslut om lokalstöd 2018-10-17
KFN0151/18UppBeslut förlusttäckningsbidrag Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Grycksbo Gille
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Falu FUB
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Kråkan Kultur och Teater
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Riksteatern Falun
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Svärdsjö Hembygdsförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Vika Vävstuguförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Föreningen Musikant/Svärdsjö Spelmanslag
KFN0028/18InAnsökan om verksamhetsbidrag från Manskören Falu Kvartettsångare
KFN0028/18InAnsökan om verksamhetsbidrag från Aspeboda Spelmanslag
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Lumshedens hembygdsförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Enviken Kultur och Teater Förening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Kulturföreningen Mäster Jons
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Kulturföreningen Omställning Falun
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Östanfors stadsdelsförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Nisserska Teatern - Falu teateramatörer
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Dalarnas Orkesterförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Konst i Kvadrat
KFN0028/18InKomplettering till ansökan om verksamhetsbidrag från Lumshedens hembygdsförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Falu Ungdoms Blåsorkester (FUBO)
KFN0050/18UppProtokoll samverkan kultursektionen 2018-09-27
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Falu FN förening
KFN0043/17InBekräftelse från Kulturrådet på mottagen redovisning KUR 2017/3045
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Falu Fredskör
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Falu Kammarkör
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Falu Hemslöjdsförening
KFN0158/18InKomplettering av bilagor till ansökan om anläggningsbidrag från VIKA IF
KFN0160/18InKomplettering av bilagor till ansökan om anläggningsbidrag från Karlsbyhedens OK
KFN0160/18InAnsökan om anläggningsbidrag för 2019 från Karlsbyhedens OK
KFN0159/18InAnsökan om förlusttäckningsbidrag från Dalarnas Orkesterförening för konsert med Falu Kristine kyrkokör
KFN0158/18InAnsökan om anläggningsbidrag för 2019 från VIKA IF
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Dalarnas Konstförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Föreningen Vävstugan Heden
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Ockôn sôm Helst
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Falu Spelmanslag
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Vintjärns Intresseförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Galleri Se Konst
KFN0005/18UppProtokoll 2018-10-25 08:15 Kultur- och fritidsnämnden
KFN0157/18InAnsökan om stöd till utvecklingsarenan Runn-Ösjön sommar och vinter
KFN0154/18InKomplettering av bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag från Aspeboda hembygdsförening
KFN0155/18InKomplettering av bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag från Bjursås Vävstuga
KFN0041/18InKST Protokoll från kommunfullmäktige 2018-10-11 § 189. Godkännande av revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
KFN0041/18InKST Protokoll från kommunfullmäktige 2018-10-11 § 188. Svar på revisionsrapport Granskning av arvodering av förtroendevalda
KFN0041/18InEKT Protokoll från kommunfullmäktige 2018-10-11 § 169. Delårsrapport 2018-08-31 för Falu kommun och sammanställning av de kommunala bolagen
KFN0155/18InAnsökan om verksamhetsbidrag från Bjursås Vävstuga
KFN0154/18InAnsökan om verksamhetsbidrag från Aspeboda hembygdsförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Bjursås Vävstuga
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Aspeboda hembygdsförening
KFN0153/18InKomplettering av bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag från Sundborns Hembygdsförening
KFN0152/18InKomplettering av bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag från Falu Vävstuga
KFN0150/18InKomplettering av bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag från Sågmyra Hembygdförening
KFN0153/18InAnsökan om verksamhetsbidrag från Sundborns Hembygdsförening
KFN0152/18InAnsökan om verksamhetsbidrag från föreningen Falu Vävstuga
KFN0151/18InAnsökan om förlusttäckningsbidrag för evenemang Cirkus Cirkör - Prova på cirkus för barn i alla åldrar från Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening
KFN0150/18InAnsökan om verksamhetsbidrag från Sågmyra Hembygdsförening
KFN0149/18InAnsökan om verksamhetsbidrag från Bjursås Gille för Konst- och konsthantverk
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från föreningen Falu Vävstuga
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Sundborns Hembygdsförening
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Bjursås Gille för Konst- och konsthantverk
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Sågmyra Hembygdsförening
KFN0145/18UppUtbetalning samarrangemangsbidrag från NBV för ett musikcafé med IOGT-NTO Sågmyra
KFN0145/18UppBeslut om samarrangemangsbidrag för NBV Dalarnas musikcafé i Sågmyra
KFN0141/18UppUtbetalning samarrangemangsbidrag för Sensus Studieförbund Dalarna
KFN0141/18UppBeslut om samarrangemangsbidrag till Sensus Studieförbund Dalarna för konsert med Falu Folk och Gospel
KFN0129/18UppUtbetalning punktbidrag till Föreningen Folkdansringen Dalarna
KFN0129/18UppBeslut punktbidrag till Föreningen Folkdansringen Dalarna
KFN0147/18InDalarnas folkrörelsearkiv verksamhetsberättelse 2017
KFN0149/18InKomplettering av bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag från Bjursås Gille
KFN0148/18InAnsökan och bilagor från Juniper Bay Gospel om verksamhetsbidrag
KFN0147/18InAnsökan från Dalarnas folkrörelsearkiv om verksamhetsbidrag för 2019
KFN0146/18InTillsynsrapport av utomhusbadet Slätta
KFN0030/18InArkeologisk schakningsövervakning i KNIVÅNS DALGÅNG, schaktning för VA i anslutning till gårdstomterna Vika 158:1, 162:1 & 196:1, Falu Kommun Dalarnas Län
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från föreningen Juniper Bay Gospel
KFN0028/18InAnsökan och bilagor om verksamhetsbidrag från Dalarnas folkrörelsearkiv
KFN0038/18InProjekt 25055 Höstaktiviteter - underlag för beslut och utbetalning av bidrag
Sidan uppdaterad 2018-04-18