Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
OMV0133/18UppGodkännandemeddelande
OMV0133/18UppGodkännandemeddelande och kallelse till avtalsskrivning
OMV0133/18UtTillstånd från IVO
OMV0102/18InInrapportering till Kolada - Utförd tid hemtjänst Falun oktober 2018
OMV0089/17InUppföljning av kvalitetsrevisionen i hmetjänsten Svärdsjö oktober 2018
OMV0089/17UppTjänsteskrivelse 2018-10-31
OMV0025/18InInterkontroll 2018
OMV0144/18Ututbetalningsorder
OMV0145/18Ututbetalningsorder
OMV0117/18UtUtbetalningsorder
OMV0118/18UtUtbetalningsorder
OMV0150/18UtUtbetalningsorder
OMV0101/18InÖppningsprotokoll från UhC datert 2018-08-13
OMV0149/18UppLex Maria anmälan
OMV0149/18UppHandlingsplan
OMV0149/18UppFörenklad slutrapport riskanalys
OMV0149/18UppDokumentation SIP modul
OMV0149/18UppUtredning vårdskada
OMV0157/18Inavtal
OMV0157/18UppAvtal mellan Landstinget Dalarna och Falu kommun om långsiktig och hållbart stöd till utveckling av evidensbaserad praktik.
OMV0101/18UtKopia på avtal Korttidsvårdsplats
OMV0005/18InRemiss KS0639/18
OMV0112/18InBeslut IVO
OMV0142/18UtBegäran om försäkringar för Blåklockans hemtjänst och hälsoservice AB
OMV0142/18InFörsäkringar för Blåklockans hemtjänst och hälsoservice AB
OMV0133/18InKallelse till samtal om LOV-ansökan
OMV0152/18UppTjänsteskrivelse
OMV0103/18InBeslut IVO
OMV0082/18UppGodkännande av rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet
OMV0133/18UtKallelse till samtal om LOV-ansökan
OMV0119/17InSlutrapport - Uppföljning av kvalitetsrevision, egentid och utevistelse Norshöjden, Temabo AB
OMV0147/18InSvar på fråga omkring tomt i Sundborn
OMV0040/18UppAnteckning
OMV0040/18InInlämnade dokument vid uppföljning
OMV0040/18InKallelse till möte
OMV0150/18UppBeslut
OMV0145/18UppBeslut
OMV0144/18UppBeslut
OMV0119/17UtTjänsteskrivelse
OMV0118/18UppBeslut
OMV0117/18UppBeslut
OMV0068/18UtBeslut
OMV0151/18Instatistik avvikelser
OMV0151/18InVerksamhetsplan 2018
OMV0151/18InÅrsberättelse 2017
OMV0005/18InMOS Protokoll från kommunstyrelsen 2018-10-23 § 218 Godkännande av rapport Energiläget i Falun 2018
OMV0154/18UppRapport om missförhållanden
OMV0082/18Utexpedierat
OMV0025/17InBilagor, version 2, till IKpunkt om trakasserier, kränkande särbehandling och mobbing
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 139 Kostnad per brukare
OMV0087/18UppBlankett för dokumentation av direktupphandling
OMV0047/18InBesvarat frågeformulär från utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)
OMV0102/18InIfyllda svarsformulär till Kolada
OMV0166/17UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 144 Riktlinjer för mat och måltider inom omvårdnadsnämndens verksamheter
OMV0143/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 147 Förlängning av hyreskontrakt Lustigknopp
OMV0141/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 143 Principiellt ärende
OMV0097/17UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 141 Återrapport kvalitetsuppföljning vård- och omsorgsboende Källegården
OMV0082/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 142 Revisionsrapport Granskning av kommunens kontroll och uppföljning av privata utförare inom särskilt boende
OMV0020/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 150 Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 149 Delegationsbeslut om personal
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 152 Övriga frågor
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 145 Schemaläggningsprocessen
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 146 Presentation av Smartare hem och idén bakom
OMV0006/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 148 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
OMV0005/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 151 Anmälningsärenden
OMV0003/18UppProtokollsutdrag 2018-10-24 § 140 Ekonomirapport
OMV0146/18InUppföljning Demokratikommun 2020
OMV0150/18InAnsökan
OMV0101/18InInkomna kompletterande dokument,
OMV0101/18InAnbudskontroll uppfyllda villkor
OMV0025/17UppGodkännande av interkontroll 2018
OMV0018/18UppRapport till IVO
OMV0087/18InOffert PK möbler
OMV0018/18Uppindividrapport E.B
OMV0018/18Uppindividrapport S.L
OMV0018/18UppIndividrapport K.E
OMV0018/18UppIndividrapport V.O
OMV0018/18Uppindividrapport M.R
OMV0018/18Uppindividrapport L.P
OMV0018/18Uppindividrapport H.H
OMV0018/18UppIndividrapport T.H
OMV0018/18Uppindividrapport A.N
OMV0005/18InKST Protokoll från kommunfullmäktige 2018-10-11 § 188 Svar på revisionsrapport Granskning av arvodering av förtroendevalda
OMV0005/18InEKT Protokoll från kommunfullmäktige 2018-10-11 § 169 Delårsrapport 2018-08-31 för Falu kommun och sammanställning av de kommunala bolagen
OMV0148/18InSV: Begäran om handling (förslag till beslut m.m.)
OMV0148/18InBegäran om handling (förslag till beslut m.m.)
OMV0147/18Inkonversation med MOS
OMV0147/18InTomt i Sandsberg, Sundborn
OMV0101/18InTill diariet
OMV0101/18InUnderlag för er arkivering
OMV0148/18InBegäran
OMV0123/18InBeslut IVO
OMV0003/18InPeriodrapport september
Sidan uppdaterad 2018-04-18