Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
OMV0071/18UppFörfrågningsunderlag
OMV0070/18Uppförfrågningsunderlag
OMV0069/18InTerminologiremiss inom särskild sjukvårdsledning
OMV0003/18UppPeriodrapport mars
OMV0063/18UppKvartalsrapporter om ej verkställda beslut
OMV0065/18InAnsökan
OMV0067/18InEnkät från Socialstyrelsen
OMV0016/18UtRapportering till IVO
OMV0016/18UppIndividrapport G.L
OMV0016/18UppIndividrapport E-B.I
OMV0016/18UppIndividrapport M.F
OMV0068/18InAnsökan
OMV0063/18UppTjänsteskrivelse
OMV0062/18UppAvtal med patientnämnden vid landstinget Dalarna
OMV0064/18UppBeslut om dataskyddsombud för omvårdnadsnämnden
OMV0022/17UppTjänsteskrivelse, grundbidrag pensionärsorganisationer 2018
OMV0125/17InInformation om avslutat ärende
OMV0125/17InInformation om avslutat ärende
OMV0125/17InInformation om avslutat ärende
OMV0076/16UppAvtal
OMV0061/18InAnsökan
OMV0096/17UppFörslag till utredning av överväganden och förslag från tidigare utredning
OMV0021/17InSYOMV-00219-17 Synpunkt
OMV0066/18InAvtal
Sidan uppdaterad 2018-04-18