Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
OMV0072/18InDom
OMV0108/18InHandlingsplan utifrån Hälsingebackens brukarrevision 2018.
OMV0108/18UppTjänsteskrivelse, Handlingsplan Hälsingebacken
OMV0125/18InSamrådshandlingar detaljplan för småhustomter vid Önsgärdesvägen
OMV0003/18InOMV 0003/18 Delårsrapport 2018 version 2.docx
OMV0021/18InSYOMV-00261-18 synpunkt
OMV0126/18InRemiss
OMV0003/18InDelårsrapport
OMV0005/18InProtokoll från kommunstyrelsen 2018-08-28 § 174 Förlängning av förordnandet som t f kommundirektör och t f förvaltningschef för ledningsförvaltningen
OMV0172/17InDom
OMV0078/18InTjänsteskrivelse
OMV0117/18InAnsökan om bidrag- Träffpunkten Vandraren
OMV0112/18InAnmälan om delegationsbeslut enligt kommunallagen 6 kap. 39 §
OMV0113/18Intillsynsmeddelande
OMV0114/18InTillsynsmeddelande
OMV0097/18UtSvar hjälpmedelsterminologi
OMV0118/18InAnsökan om bidrag - Lumshedens hembygdsförening
OMV0112/18InBekräftelse från IVO
OMV0116/18UtBegärda handlingar
OMV0080/18UppBoendeplan för äldre 2018-2030
OMV0109/18InOMV0109/18 Remiss Socialstyrelsen Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.pdf
OMV0080/18UppProtokollsutdrag 2018-08-22 § 107 Boendeplan 2018-2030
OMV0116/18InVB: Fråga från DT
OMV0078/18UppAvtal
OMV0017/18UtRapport till IVO
OMV0017/18Uppindividrapport R-B
OMV0017/18Uppindividrapport B-V
OMV0017/18Uppindividrapport M-S
OMV0017/18Uppindividrapport E.A-T
OMV0017/18Uppindividrapport G-L
OMV0017/18Uppindividrapport L-P
OMV0017/18Uppindividrapport I-S
OMV0017/18Uppindividrapport S-L
OMV0017/18Uppindividrapport E-B
OMV0017/18Uppindividrapport A-H
OMV0017/18Uppindividrapport I-H
OMV0017/18Uppindividrapport S-P
OMV0017/18Uppindividrapport U-L
OMV0017/18Uppindividrapport G-B
OMV0017/18Uppindividrapport E.B-I
OMV0017/18Uppindividrapport K-E
Sidan uppdaterad 2018-04-18