Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
SOC0068/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, servicebostad Gruvriset
Övrig postInRapport från aktivitet inom LSS - hocheymatch i Leksand 2018-01-20
SOC0066/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, serviceboende Stenbocks väg
SOC0065/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, gruppbostad Slätta centrum
SOC0064/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, serviceboende Nejlikan
SOC0210/17InProtokollsutdrag omvårdnadsnämnden 2018-01-24 § 5 Överflyttning av fonder och stiftelser från socialnämnden till omvårdnadsnämnden
SOC0063/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Föreningen Kompis i Falun
SOC0059/18InBegäran av IVO om yttrande i placeringsärende
SOC0041/18UtExp av yttrande Begäran av IVO om yttrande och handlingar i ärende gällande ej verkställt beslut om kontaktperson enligt LSS, 1912
SOC0138/16InBeslut Migrationsverket 2018-02-08 Omprövning av återkravsbeslut om ersättning från Migrationsverket DM
SOC0062/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Falu konståkningsklubb
SOC0061/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Bjursås Ridklubb
SOC0060/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, gruppboende Trumbäcken plan 1
SOC0056/18InSkrivelse Begäran om utlämnande av handling, 8.2.
SOC0019/18UppProtokoll 2018-02-14 Förhandling enligt MBL § 11 om tillsättning av sektionschefstjänst inom LSS
SOC0069/18InBegäran om överflyttning av ärende från Nacka kommun, 13.26
SOC0057/18UtMeddelande avseende uppsägning i enskilt ärende
SOC0041/18UppYttrande till IVO Begäran om yttrande och handlingar i ärende gällande ej verkställt beslut om kontaktperson enligt LSS, 1912
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Brådskande beslut 6 kap 36 § KL, personlig assistans enligt LSS, 19.6
Övrig postInStatsbidrag att rekvirera för habiliteringsersättning (dnr 9.2-1418/2018)
SOC0057/18UppTjänsteanteckning avseende ordförandebeslut om uppsägning av avtal
SOC0057/18UppOrdförandebeslut om uppsägning av avtal
SOC0057/18InUppsägning i enskilt ärende
Övrig postInEnkät Svt Nyheter: Försörjningsstöd till papperslösa och EU-migranter
SOC0040/18UtExp av yttrande till IVO Begäran om yttrande och handlingar i ärende gällande ej verkställt beslut om kontaktfamilj enligt SoL, 1218
SOC0039/18UtExp av yttrande till IVO Begäran om yttrande och handlingar i ärende gällande ej verkställt beslut om kontaktfamilj enligt SoL, 419
SOC0027/18UppMinnesanteckningar från samverkansmöte med intresseorganisationer 2018-02-08
SOC0138/16InBeslut Förvaltningsrätten i Linköping 2018-01-30 Återkrav ersättning från Migrationsverket DM
SOC0029/18InDokumentation som valts av IVO inför inspektion Meddelande av IVO om tillsyn av socialnämndens IFO-verksamhet på barn- och familjeområdet
SOC0226/17UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 12 Fastställande av sekretessgränser inom socialförvaltningen
SOC0213/17UtExp av delgivningskvitto till förvaltningsrätten Begäran av IVO om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut LSS, NE
SOC0213/17InFöreläggande från förvaltningsrätten angående särskild avgift Begäran av IVO om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut LSS
SOC0180/17UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 2 Godkännande av avtalsuppföljningen av Juni Care AB
SOC0057/18InUppsägning i enskilt ärende
SOC0040/18UppYttrande till IVO Begäran om yttrande och handlingar i ärende gällande ej verkställt beslut om kontaktfamilj enligt SoL, 1218
SOC0039/18UppYttrande till IVO Begäran om yttrande och handlingar i ärende gällande ej verkställt beslut om kontaktfamilj enligt SoL, 419
SOC0036/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 16 Antagande av riktlinjer för hantering av ensamkommande barn som skrivs upp i ålder
SOC0035/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 8 Ansökan om återkrav avseende vårdnadshavares kostnader för placerat barn
SOC0034/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 7 Ansökan om återkrav avseende vårdnadshavares kostnader för placerat barn
SOC0016/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 10 Anmälan av delegationsbeslut
SOC0012/18InKomplettering ansökan; Bidrag ur stiftelse, LP Kontakten Centrumkyrkan Falun
SOC0011/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 9 Anmälan av ordförandebeslut
SOC0007/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 13 Information om nya dataskyddsförordningen GDPR
SOC0007/18UppVisad presentation vid socialnämnden 2018-01-31 § 14 Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
SOC0007/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 15 Muntlig information och övriga frågor
SOC0007/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 14 Information om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
SOC0007/18UppVisad presentation vid socialnämnden 2018-01-31 § 13 Nya dataskyddsförordningen GDPR
SOC0006/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 11 Skriftliga delgivningar till socialnämnden 2018
SOC0004/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-01-31 § 1 Ändring av föredragningslistan
SOC0174/17UppUtredning och åtgärder Rapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah vid LSS-sektionen
Övrig postInFrågor om behandling för späd- och småbarnsfamiljer
Övrig postInProtokollsutdrag kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-18 § 10 Godkännande av plan för omställning av Falu kommuns bilflotta till fossilfria drivmedel
SOC0055/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Britsarvsskolans IF
SOC0180/17InVänsterpartiets protokollsanteckning angående ärende 1 vid Socialnämndens sammanträde 2018 01 31
SOC0042/18InBeslut Migrationsverket 2018-02-08 Omprövning av återkravsbeslut ersättning från Migrationsverket, 4.13
SOC0017/18UppJanuari - Förteckning över delegationsbeslut i enskilda ärenden vid Vuxen-, LSS- och Barn- och familjesektionen
Övrig postInInformation om insamling av uppgifter till Socialstyrelsens register
Övrig postInInformation om samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning
SOC0054/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Daglig verksamhet Jungfruvägen 165
SOC0051/18UtOrosanmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen i enskilt ärende
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Placering § 11 LVU, 13
Övrig postInStadskansliets beslut om remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)
Övrig postUtEnkätsvar om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
SOC0200/17UppSvaromål med anledning av föreläggande Betalningsansvar för renoveringskostnad av lägenhet (andrahandskontrakt)
SOC0186/16InBeslut IVO 2018-01-29 Inspektion av IVO Uppföljning av hemsjukvårdens kvalitet i Falu kommun
SOC0053/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Lingheds IF
SOC0029/18UtFörteckning samt följebrev till IVO Meddelande av IVO om tillsyn av socialnämndens IFO-verksamhet på barn- och familjeområdet
Övrig postInPåminnelse 2: Enkät från Socialstyrelsen om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik
SOC0014/17UtIndvidrapporter kvartal 4 Rapportering av ej verkställda beslut LSS 2017
SOC0013/18UppProtokoll förvaltningssamverkan 2018-01-29
SOC0211/17InMeddelande 2018-01-24 från IVO Begäran om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut LSS, ERA
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Umgängesbegränsning består § 14 LVU, 13113
SOC0212/17InProtokoll från JO Inspektion om hur ärenden enligt LSS handläggs
SOC0190/17InKomplettering ansökan; Bidrag ur stiftelse, Dialogen - Uppmärksamhetsveckan
SOC0138/16InMeddelande från Migrationsverket om vidare handläggning av ärendet Återkrav ersättning från Migrationsverket, 4.13
SOC0052/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Flyktinggruppen Falun
SOC0042/18UtExp av överklagan i ärende gällande återkrav av ersättning från Migrationsverket, 4.13
SOC0042/18InMeddelande från Migrationsverket om vidare handläggning av ärendet Återkrav ersättning från Migrationsverket, 4.13
Övrig postInTill kommunens socialchef - enkät om behovet av rekrytering till frivilliguppdrag
Övrig postInÖppna jämförelser 2018 inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
Övrig postInRemiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)
SOC0227/17UtExp av yttrande Begäran av IVO om yttrande i klagomålsärende vid daglig verksamhet LSS
SOC0226/17UppFörslag 2017-12-21 Sekretessgränser inom socialförvaltningen
SOC0221/17UtExp av yttrande till IVO Begäran om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut SoL
SOC0180/17UppFörslag 2018-01-17 Avtalsuppföljning av Juni Care AB
SOC0180/17InKomplettering av dokumentation Avtalsuppföljning Juni Care / Alpha personlig assistans
SOC0180/17InDokumentation Avtalsuppföljning Juni Care / Alpha personlig assistans
SOC0050/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, serviceboende Glimmerstigen
SOC0046/18InMeddelande om tillsyn/inspektion över myndighetsutövning enligt LSS
SOC0045/18InBegäran av IVO om yttrande och handlingar i ärende gällande ej verkställt beslut om kontaktperson SoL, 711
SOC0036/18UppFörslag 2018-01-22 Riktlinje för hantering av ensamkommande barn som skrivs upp i ålder
SOC0035/18UppFörslag 2017-12-21 Återkrav enligt socialtjänstlagen på ersättning från vårdnadshavare 223
SOC0035/18UppYrkande till förvaltningsrätten om återkrav enligt socialtjänstlagen 223
SOC0034/18UppYrkande till förvaltningsrätten om återkrav enligt socialtjänstlagen 319
SOC0034/18UppFörslag 2017-12-21 Återkrav enligt socialtjänstlagen på ersättning från vårdnadshavare
SOC0034/18UppYrkande till förvaltningsrätten om återkrav enligt socialtjänstlagen
SOC0021/18UppJanuari - Förteckning 2018-01-19 över socialnämndens förrättningar
SOC0016/18UppJanuari - Förteckning 2018-01-23 över anmälda delegationsbeslut
SOC0011/18UppJanuari - Förteckning 2018-01-21 över anmälda ordförandebeslut
SOC0006/18UppJanuari - Förteckning 2018-01-23 över skriftliga delgivningar
Sidan uppdaterad 2017-06-28