Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
SOC0104/18UtExp av Hävningsförklaring/uppsägning till Juni Care AB
SOC0104/18UppHävningsförklaring/uppsägning av avtal Juni Care AB
SOC0161/18UtExp av Anmälan och sekretessförbindelse Samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 och Stödboende 2017
SOC0161/18UppAnmälan och sekretessförbindelse till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 och Stödboende 2017
SOC0021/18UppApril - Förteckning 2018-04-13 över socialnämndens förrättningar
SOC0202/17InDom Förvaltningsrätten i Falun 2018-04-10 gällande särskild avgift Begäran av IVO om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut LSS
SOC0166/17InDom Förvaltningsrätten i Falun 2018-04-10 gällande särskild avgift Begäran från IVO om yttrande och handlingar i ärende gällande ej verkställt beslut LSS
SOC0161/18InInbjudan från SKL Kommentus om anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 och Stödboende 2017
SOC0156/18InBegäran av IVO om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut kontaktperson enligt SoL, 20.19.
Övrig postInInbjudan till grundkurs om skyddade personuppgifter
Övrig postInInformation från SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
SOC0159/18InSkrivelse till socialnämnden från Falu FUB Fråga om habiliteringsersättning
SOC0157/18InMeddelande från IVO om verksamhetstillsyn vid Bubo HVB-hem
SOC0154/18UtExp av svar på avviklese från landstinget Dalarna
Övrig postInFrågor om omkostnadsersättning till familjehem
SOC0180/17UppTjänsteanteckning telefonsamtal Avtalsuppföljning Juni Care / Alpha personlig assistans
Övrig postInFörfrågan om kontaktuppgifter
SOC0151/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Envikens församling
SOC0139/18InKomplettering; Bidrag ur stiftelse, Brottsofferjouren mellersta Dalarna
SOC0136/18UppKomplettering till polisanmälan avseende hot
SOC0135/18InKomplettering ansökan; Bidrag ur stiftelse, Adoptionscentrum Dalarna
SOC0125/18InKomplettering ansökan: Bidrag ur stiftelse, IOGT-NTO Falun
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Upphävande av omedelbart omhändertagande 6 § LVU, 4.3.
SOC0152/18InRapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah
SOC0152/18InRapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah
SOC0148/18InSynpunkter/klagomål 2018, 11.2.
SOC0104/18InMottagningsbevis socialnämndens beslut Hävning av avtal Juni Care AB
Övrig postInPåminnelse: Förfrågan om kontaktuppgifter
SOC0154/18UppSvar på inkommen avvikelse från Landstinget Dalarna
SOC0150/18InBegäran av Kommunal om central förhandling enligt MBL 14 § Upphandling utförande av personlig assistans
SOC0145/18UppPolisanmälan avseende hot
SOC0128/18InKomplettering ansökan: Bidrag ur stiftelse, Komvux/Särvux
SOC0035/18InFöreläggande från Kammarrätten i Sundsvall om yttrande över överklagat beslut i förvaltningsrätten Krav på ersättning från vårdnadshavare 223
SOC0019/18InBegäran från Kommunal om central förhandling MBL 14 § rörande förslag om att lägga ut personlig assistans
SOC0011/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 35 Anmälan av ordförandebeslut
Övrig postInNya Tsronline
SOC0147/18InRapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah
SOC0140/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Frälsningsarmén
SOC0083/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 38 Yttrande över ändrad detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan i Falun
SOC0022/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 41 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök
SOC0016/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 36 Anmälan av delegationsbeslut
SOC0007/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 42 Muntlig information och övriga frågor
SOC0006/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 37 Skriftliga delgivningar
SOC0003/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 34 Periodrapport socialnämnden januari-februari 2018
SOC0003/17UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 39 Godkännande av verksamhetsberättelse 2017
SOC0002/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 40 Godkännande av budgetförslag 2019
SOC0153/18InBeslut från Landstinget Dalarna efter bestridande av faktura om vårdavgift, 3.10.
SOC0150/18UppProtokoll 2018-04-04 Förhandling MBL § 11 avseende förslag till att lägga ut personlig assistans
SOC0140/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Frälsningsarmén
SOC0138/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Bygden Bryr Sig Svärdsjö
SOC0138/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Bygden Bryr Sig Svärdsjö
SOC0138/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Bygden Bryr Sig Svärdsjö
SOC0137/17InÖppningsprotokoll 2018-02-16 Direktupphandling av handledningsinsats i bemötande av brukare inom LSS personkrets. Handledning inom Autism
SOC0136/18UppPolisanmälan avseende hot
SOC0134/18UtExp av Svar på synpunkt i enskilt ärende vid LSS
SOC0058/18InÖppningsprotokoll 2018-03-02 Direktupphandling av handledning inom intellektuell funktionsnedsättning
SOC0025/18InSkrivelse från enskild till socialnämnden
SOC0019/18UppProtokoll 2018-04-04 Förhandling MBL § 11 avseende förslag till att lägga ut personlig assistans på entreprenad
SOC0137/17InUnderlag från UpphandlingsCenter FBR Direktupphandling av handledningsinsats i bemötande av brukare inom LSS personkrets. Handledning inom Autism
SOC0144/18UtExp av begärda handlingar till JO Lån av journalhandlingar, 10.1.
SOC0143/18UtFelaktig faktura om assistans
SOC0139/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Brottsofferjouren mellersta Dalarna
SOC0135/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Adoptionscentrum Dalarna
SOC0090/18InKomplettering ansökan; Bidrag ur stiftelse, RSMH Falun
SOC0034/18InDom Förvaltningsrätten i Falun 2018-03-26 Krav på ersättning från vårdnadshavare, 3.19.
SOC0017/18UppMars - Förteckning över delegationsbeslut i enskilda ärenden vid Vuxen-, LSS- och Barn- och familjesektionen
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Omedelbart omhändertagande § 6 LVU samt placering § 11 LVU, 4.3.
SOC0204/17UppTjänsteanteckning Begäran om överflytt av ärende till Vansbro kommun, FW
SOC0144/18InBegäran av JO om lån av journalhandlingar, 10.1.
SOC0142/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, LSS Servicebostad Sturegatan 41
SOC0134/18UppSvar på synpunkt i enskilt ärende vid LSS
SOC0133/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Rise - Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
SOC0131/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, gruppbostad Ekvägen
SOC0130/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Daglig verksamhet Herrhagen
SOC0129/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Slätta särskola
SOC0079/18InKomplettering ansökan: Bidrag ur stiftelse, föreningen Balans Dalarna
SOC0070/18InKomplettering ansökan; Bidrag ur stiftelse, Kvinnofridsboende Frida
SOC0104/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-03-28 § 32 Hävning av avtal Juni Care AB
Övrig postInInformation om gravskötseltaxor
SOC0134/18UppTjänsteanteckning om åtgärd Synpunkt i enskilt ärende vid LSS
SOC0128/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Komvux/Särvux
SOC0127/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, LSS Daglig Verksamhet Centrum
SOC0126/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Svärdsjö Byggnadsförening upa
SOC0125/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, IOGT-NTO Falun
SOC0124/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Träffpunkten
SOC0155/18InViktig information till LSS från Försäkringskassan rörande utbetalning av assistansersättning.
SOC0122/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Slaggen2hand
SOC0121/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, PRO Svärdsjö
SOC0121/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, PRO Svärdsjö
SOC0118/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, LSS Gruppbostad Jungfruvägen 63
SOC0117/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Falu Ungdomsjour
SOC0116/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare
SOC0029/18UtExp av yttrande över inspektionsprotokoll Meddelande av IVO om tillsyn av socialnämndens IFO-verksamhet på barn- och familjeområdet
SOC0215/17UtExp av kompletterande handlingar Tillsyn av IVO i klagomålsärende vid Barn- och familjesektionen, Barn och unga 2
SOC0196/17InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-08 § 41 Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
SOC0134/18InSynpunkt i enskilt ärende vid LSS
SOC0120/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Bygget
SOC0119/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, LSS Daglig Verksamhet Parkgruppen
SOC0115/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Bergsgården Vi Unga
SOC0114/18InAnsökan; Bidrag ur stiftelse, Föreningen RIA helamänniskan i Falun
Sidan uppdaterad 2018-04-18