Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada kvinnor på kontor.

Handlingar och protokoll

Den här sidan håller dig informerad

Du kan hålla dig informerad om vilka beslut som fattas genom att läsa dagordningar till politikernas möten samt protokollen som skrivs efter mötena.

I direkt anslutning till alla möten publiceras alla handlingar på den här sidan. När ett möte har ägt rum läggs även protokollet upp. Vill du veta vilka personer som är med och beslutar på mötena - se sidan Organisation.

Arkiverade handlingar

Vill du se äldre handlingar och protokoll än det som finns med nedan?
Se sidan Arkiv - gamla handlingar och protokoll.

Kommunens handlingar och protokoll

I listan nedan hittar du alla handlingar och protokoll från sammanträden med Kommun­fullmäktige, Kommunstyrelsen och Falu kommuns övriga styrelser och nämnder. Klicka på respektive mapp för att ta del av senaste handlingar och protokoll.

Observera! Om ett dokument inte visas, beror det på att det inte får publiceras enligt personuppgiftslagen (PuL) eller att det är sekretess.

Lista med handlingar och protokoll

Oväntat fel

Ett oväntat fel har uppstått, Var god uppdatera sidan eller använd denna [länk].

Får du vara med på mötet?

Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Du kan följa dem direkt på plats eller live via webbsändning.

Nämnderna bestämmer själva om deras möten ska vara öppna för allmänheten. Ta kontakt med respektive nämnds ordförande eller nämndsekreterare om du vill vara med på ett nämndmöte.

Sidan uppdaterad 2018-03-13