Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-06-17
§ 76 Förändringar i föredragslistan
§ 77 Svar på medborgarförslag Ta fram underlag för ökad kapacitet för familjedaghem med pedagogisk omsorg
§ 78 Arbetskläder till förskolepersonalen
§ 79 Studiedagar för förskolan
§ 80 Kösituationen förskolan
§ 81 Budgetuppföljning
§ 82 Gymnasiets ekonomi
§ 83 Information budget 2016
§ 84 Namn på Hälsinggårdsskolan
§ 85 Organisationsförändring Montessoriskolan
§ 86 Svar på remiss resepolicy
§ 87 Skrivelse och yrkande att utvärdera kostnadsbesparingar hos nytt IT-system för utbildning
§ 88 Information från ordförande och förvaltning
§ 89 Återrapportering delegationsbeslut
§ 90 Anmälningsärenden och skriftlig information

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-06-29

08:21 av Elisabeth Karlsson

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19