Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-11-12

Innehåll

§ 1 Information från ordförande och förvaltning
§ 2 Delegationsordning
§ 3 Personuppgiftsombud
§ 4 Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesplan
§ 5 Mottagande och arkivering av betyg från friskolor
§ 6 Avgift för förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem
§ 7 Vistelsetid allmän förskola för 3-5 åringar
§ 8 Antagningsberedning
§ 9 Fadderberedningar barn- och utbildningsnämnden
§ 10 Budgetuppföljning
§ 11 Uppföljning av intern kontroll 2014
§ 12 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2014 Falu Frigymnasium AB
§ 13 Återrapportering delegationsbeslut
§ 14 Anmälningsärenden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-01-30

14:15 av Eva Österlund

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19