Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-12-18

Innehåll

§ 15 Gymnasiets ekonomi § 16 Information från ordförande och förvaltning § 17 Information budgetuppföljning § 18 Budget 2015 § 19 Barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklasser och grundskolor 2015 § 20 Barnpeng till fristående förskolan Aspebo 2015 § 21 Barnpeng till fristående förskolan Fröet 2015 § 22 Barnpeng till fristående förskolan Guldgruvan 2015 § 23 Barnpeng till fristående förskolan Nyckelpigan 2015 § 24 Barnpeng till fristående förskolan Solsidan i Svärdsjö 2015 § 25 Barnpeng till fristående förskolan Talento 2015 § 26 Barnpeng till fristående förskolan Vinden 2015 § 27 Barnpeng till Guldkornens Pedagogiska omsorg 2015 § 28 Barnpeng till Mirjam John Pedagogisk verksamhet Steg för steg 2015 § 29 Elevpeng till friskolan Mosaik 2015 § 30 Elevpeng till Internationella Engelska skolan AB 2015 § 31 Elevpeng till Erlaskolan 2015 § 32 Elevpeng till Kunskapsskolan i Borlänge 2015 § 33 Elevpeng till Närsjögläntans HVB-hem Ab 2015 § 34 Elevpeng till Söderbaumska skolan 2015 § 35 Elevpeng till Falu gymnasium 2015 § 36 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2015 § 37 Interkommunala ersättningar gymnasieskolor 2015 § 38 Bidrag till Falu Frigymnasium AB 2015 § 39 Bidrag till ForshagaAkademin AB 2015 § 40 Bidrag till Hagströmska gymnasiet 2015 § 41 Bidrag till Helixutbildningar AB 2015 § 42 Bidrag till Hermods AB 2015 § 43 Bidrag till Hudik Friskoleutbildning AB 2015 § 44 Bidrag till Kulturama Gymnasium AB 2015 § 45 Bidrag till Mälardalens Tekniska Gymnasium 2015 § 46 Bidrag till Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) 2015 § 47 Bidrag till Nya Designgymnasiet i Nacka AB 2015 § 48 Bidrag till Plusgymnasiet 2015 § 49 Bidrag till Praktiska Sverige AB 2015 § 50 Bidrag till Rytmus AB 2015 § 51 Bidrag till Sandvik Utbildnings AB 2015 § 52 Bidrag till Stiftelsen Stadsmissionen i Stockholm 2015 § 53 Bidrag till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor 2015 § 54 Bidrag till Thorengruppen AB 2015 § 55 Bidrag till Älvdalens Utbildningscentrum AB 2015 § 56 Förutsättningar och resultat för elever som beviljats dispens i engelska § 57 Val till kommunala handikapprådet § 58 Val till integrationsrådet § 59 Fadderberedningar barn- och utbildningsnämnden § 60 Återrapportering delegationsbeslut § 61 Anmälningsärenden och skriftlig information § 62 Ombyggnation Bjursåsskolan

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-01-30

14:56 av Elisabeth Karlsson

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19