Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-02-25

Innehåll

§ 11 Förändring av föredragningslistan
§ 12 Information om Centrum för flerspråkighet
§ 13 Information från ordförande och förvaltning § 14 Information gymnasiets ekonomi
§ 15 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014
§ 16 Information budget 2016 § 17 Skolhälsovårdens verksamhetsprogram § 18 Samverkansavtal nationell idrottsutbildning
§ 19 Redovisning av satsningarna förskola och grundskola
§ 20 Uppföljning av politiskt fattade beslut
§ 21 Avgifter i skolan
§ 22 Attityd 2014
§ 23 Direktupphandling Procapita
§ 24 Avrop licensförsörjningsavtal
§ 25 Återrapportering delegationsbeslut
§ 26 Anmälningsärenden och skriftlig information

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-03-11

08:19 av Elisabeth Karlsson

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19