Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning 2015-09-23
§ 109 Information gymnasiets ekonomi
§ 110 Information budgetuppföljning delårsbokslut
§ 111 Budget 2016
§ 112 Arbete med kränkande behandling
§ 113 Placerade barns skolresultat
§ 114 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Inrätta en handlingsplan för att motverka självmord
§ 115 Svar på motion från Maria Gelin (FAP), Anders Runström (FAP), Anna Jörgensen (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Verkställ
medborgarförslaget om ReDoo verksamheten i grundskolan
§ 116 ReDoo verksamheten inom Falu kommuns grundskolor
§ 117 Revidering av punkter i dokumenthanteringsplanen - betygsdokument
§ 118 Yttrande över revisonsgranskning förstelärarreformen
§ 119 Information från ordförande och förvaltning
§ 120 Återrapportering delegationsbeslut
§ 121 Anmälningsärenden och skriftlig information

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-09-30

10:26 av Elisabeth Karlsson

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19