Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-01-28

Innehåll

§ 1 Förändring av föredragningslistan och godkännande av närvaro vid sammanträdet
§ 2 Information från ordförande och förvaltning § 3 Kösituationen förskolan
§ 4 Gymnasiets ekonomi § 5 Styrdokument för barn- och utbildningsförvaltningen § 6 Nationellt godkänd idrottsutbildning NIU § 7 Återrapportering delegationsbeslut
§ 8 Anmälningsärenden och skriftlig information § 9 Förändring av program på gymnasiesärskolan
§ 10 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2014 Falu Frigymnasium AB

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-02-11

17:06 av Elisabeth Karlsson

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19