Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning 2015-08-26
§ 91 Förändringar i föredragningslistan
§ 92 Information gymnasiets ekonomi
§ 93 Information budget 20166
§ 94 Resultat i skolformerna
§ 95 Godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskolan Kids2Home Källviken
§ 96 Yttrande över överklagat beslut bidrag 2015 Falu Frigymnasium AB
§ 97 Yttrande över överklagat beslut bidrag 2015 Hagströmska gymnasiet
§ 98 Yttrande över överklagat beslut om bidrag till Helixutbildningar AB 2015
§ 99 Redovisning satsningar för ReDoo
§ 100 Yttrande över revisonsrapport Granskning av Intern kontroll
§ 101 Förutsättningar och resultat för elever som beviljats dispens i engelska
§ 102 Kostnader för Lugnetgymnasiets nyttjande av lokaler och anläggningar på Lugnet
§ 103 Svar på motion från Maria Gehlin(FAP) Anders Runström (FAP) Anna Jörgensen(FAP) Stefan Klarström(FAP) Tillåt elever som
hoppar av gymnasiet få tillgång till Introduktionsprogrammet (IM)
§ 104 Begäran om medel Skapande skola 2015-2016
§ 105 Attityd 2014
§ 106 Information från ordförande och förvaltning
§ 107 Återrapportering delegationsbeslut 2015
§ 108 Anmälningsärenden och skriftlig information

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-09-30

10:26 av Elisabeth Karlsson

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19