Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning:
§ 136 Information från kommunrevisione
§ 137 Information Gysam
§ 138 Information budgetuppföljning
§ 139 Information budget 2016
§ 140 Inrättande av budgetberedning
§ 141 NIU-ansökan styrkelyft
§ 142 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Studieresor till Auschwitz
§ 143 Svar på motion från Jonas Lennerthson (S) Utred möjligheten att senarelägga beslutsfattandet när det gäller betyg i skolan
§ 144 Möjligheten att söka pengar för städ och ventilation från folkhälsorådet
§ 145 Information sjukskrivningsstatistik
§ 146 Kompetensförsörjningsplan
§ 147 Val av ordförande till grundskolans fadderberedning
§ 148 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2016
§ 149 Uppföljning intern kontroll 2015
§ 150 Information från ordförande och förvaltning
§ 151 Återrapportering delegationsbeslut
§ 152 Anmälningsärenden och skriftlig information

Sidan uppdaterad 2019-09-19