Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-03-25

Innehåll

§ 27 Information Faluns vision kopplat till hållbarhetsdokumenten
§ 28 Information från ordförande och förvaltning
§ 29 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 Falu Frigymnasium AB § 30 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 Hagströmska gymnasiet AB
§ 31 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 Helixutbildningar AB
§ 32 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola § 33 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Borlänge kommun § 34 Yttrande över ansökan från Guteskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borlänge kommun
§ 35 Yttrande över ansökan från Rytmus Borlänge om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Borlänge kommun
§ 36 Information budgetuppföljning
§ 37 Nyckeltalsjämförelse
§ 38 Svar på motion från Mats Dahlström(C) och Anna Hägglund (C): Öka takten i arbetet med att avgifta vardagen i Falu kommun
§ 39 Budget 2016
§ 40 Svar på remiss Folkhälsoprogrammet 2020
§ 41 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Erlaskolan
§ 42 Internkontrollplan 2015
§ 43 Information gymnasiets ekonomi
§ 44 Godkännande av enskild verksamhet Kids2Home
§ 45 Återrapportering delegationsbeslut
§ 46 Anmälningsärenden och skriftlig information
§ 47 Svar på remiss Tillväxtprogrammet 2020
§ 48 Översyn av vuxenutbildningen
§ 49 Betyg från årskurs 4

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-04-02

18:05 av Elisabeth Karlsson

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19