Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Barn- och utbildningsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2015-05-20
§ 59 Förändringar i föredragningslistan
§ 60 Politisk plattform
§ 61 Inackorderingstillägg för elever i den kommunala gymnasieskolan 2015/2016
§ 62 Redovisning av sommarjobb
§ 63 Läsårstider 2016/2017 för eleverna
§ 64 Information personalstatistik lärare
§ 65 Information budgetuppföljning
§ 66 Information gymnasiets ekonomi
§ 67 Plan för utbildning på introduktionsprogram
§ 68 Ändring av maxtaxa för förskole- och fritidshems avgift
§ 69 Avveckling av stiftelser
§ 70 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 från Falu Frigymnasium AB
§ 71 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 från Hagströmska gymnasiet
§ 72 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 från Helixutbildningar AB
§ 73 Information från ordförande och förvaltning
§ 74 Återrapportering delegationsbeslut 2015
§ 75 Anmälningsärenden och skriftlig information

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2015-06-29

08:19 av Elisabeth Karlsson

Protokoll från den gamla nämnden

Gamla barn- och utbildningsutskottets protokoll

Sidan uppdaterad 2019-09-19