Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsutskottets protokoll

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2014-03-17

§ 42 Information svenska som andra språk SVAS

§ 43 Information Centrum för flerspråkighet
§ 44 Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan AB om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Falu kommun
§ 45 Redovisning hur det pedagogiska jordbruket kommer att ingå som en del av skolans undervisning
§ 46 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2014 Falu Frigymnasium AB
§ 47 Yttrande över ansökan från SUH Innovation AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Bollnäs kommun
§ 48 Yttrande över ansökan från Hagströmska Gymansiet AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Falu kommun
§ 54 Information budgetuppföljning
§ 55 Information budget 2015
§ 56 Information från gymnasiet
§ 57 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Arbetskläder till förskolepersonalen inom Falu kommun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2013-06-25

Senast ändrad/kollad 2014-03-25

11:06 av Elisabeth Karlsson

Sidan uppdaterad 2018-09-06