Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsutskottets protokoll

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-06-11.

§ 8 Information budget uppföljning

§ 9 Ändring av läsårsstart för gymnasieskolan
§ 10 Information budget 2014
§ 11 Nyanlända barn- och elevers utbildning i Falu kommun
§ 12 Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 2119-13 angående Nordens teknikerinstitut ABs (NTI) överklagade beslut att inte ge kompensation till friskolor i de fall där skolförvaltningen överskrider sin budget
§ 13 Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 866-13 angående Falu Frigymnasium ABs överklagan gällande bidrag för 2013
§ 14 Svar på ansökan från TIO Resurs AB om godkännande av enskild verksamhet (förskola)
§ 15 Svar på ansökan från Kids2Home om godkännande av enskild verksamhet (förskola)
§ 16 Svar på Peje Michaelsson (S) fråga om fritidshemmen i Falu kommun
§ 17 Samverkansdokument skola - socialtjänst
§ 18 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Ökad kunskap om våra Nordiska grannländer samt undervisning i Nordiska språk
§ 19 Utökad matematikundervisning i grund- och särskolan
§ 20 Permanent flytt av Hälsinggårdsskolan till Haraldsboskolan
§ 21 Utökning av förskoleplatser i Enviken och Linghed
§ 22 Svar på ansökan från YA Utbildning AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan YA Frigymnasium Falun
§ 23 Rättelse av inackorderingstillägg för elever i den kommunla gymnasieskolan 2013/2014

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2013-06-25

Senast ändrad/kollad 2013-08-07

10:57 av Elisabeth Karlsson

Sidan uppdaterad 2018-09-06