Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsutskottets protokoll

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-09-16.

§ 33 Information om IT inom skolkontoret

§ 34 Budgetuppföljning 2013 - Delårsbokslut
§ 35 Budget 2014
§ 36 Kösituationen förskolan
§ 37 Riktlinjer vid nedläggning av kommunal skola
§ 38 Återupptagande av städupphandling
§ 39 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Förbättrad och rättvis beräkningsmodell av skolans kostnader
§ 40 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Flau kommun ska anta elevpeng/bidrag/interkommunal ersättning (IKE) som följer svensk lagstiftning

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2013-06-25

Senast ändrad/kollad 2013-09-27

11:56 av Elisabeth Karlsson

Sidan uppdaterad 2018-09-06