Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsutskottets protokoll

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-12-09

§ 62 Information om förändringar med skolskjutar i nytt avtal

§ 63 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför sommarskola med kvalité och för alla i åldern 14-18 år
§ 64 Ansvar för Teknikverkstadens verksamhet
§ 65 Budgetuppföljning 2013
§ 66 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Ökad måluppfyllelse i Faluns kommunala skolor – från byråkrati till elevers behov i centrum
§ 67 Internkontrollplan 2014
§ 68 Information IT-effektkartläggning
§ 69 Skolhälsovårdens verksamhetsprogram
§ 70 Svar på medborgarförslag: Tillhörighet för barn i grundskola boende i Bergsgården
§ 71 Redovisning av satsningarna förskolan och grundskolan 2014
§ 72 Cykelplan för Falu kommun
§ 73 Svar på medborgarförslag: Nattfritids
§ 74 Budget 2014
§ 75 Information organisationsförändring med anledning av budget 2014
§ 76 Elevpeng till Falu Gymnasium år 2014
§ 77 Barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklasser och grundskolor år 2014
§ 78 Barnpeng till fristående förskolan Aspebo år 2014
§ 79 Barnpeng till fristående förskolan Fröet år 2014
§ 80 Barnpeng till fristående förskolan Guldgruvan år 2014
§ 81 Barnpeng till fristående förskolan Nyckelpigan år 2014
§ 82 Barnpeng till fristående förskolan Solsidan i Svärdsjö år 2014
§ 83 Barnpeng till fristående förskolan Talento år 2014
§ 84 Barnpeng till fristående förskolan Vinden år 2014
§ 85 Barnpeng till guldkornens Pedagogiska omsorg år 2014
§ 86 Barnpeng till Mirjam John Pedagogisk verksamhet Steg för steg år 2014
§ 87 Barnpeng till Saras Pedagogiska omsorg år 2014
§ 88 Elevpeng till friskolan Mosaik år 2014
§ 89 Elevpeng till Kunskapsskolan i Borlänge år 2014
§ 90 Elevpeng till Närsjöbläntans HBV-hem AB år 2014
§ 91 Elevpeng till Söderbaumska skolan år 2014
§ 92 Yttrande över överklagat beslut om bidrag Nordens teknikerinstitut AB

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Linnea Risinger

Sidan skapad 2013-06-25

Senast ändrad/kollad 2013-12-18

16:59 av Elisabeth Karlsson

Sidan uppdaterad 2018-09-06