Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-04-18.

§ 49 Fastställande av dagordning

§ 50 Ekonomi och statistik

§ 51 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

§ 52 Ändring av detaljplan för Lasarettet 14
Beslut om antagande

§ 53 Detaljplan för ny infart till stationsområdet
Beslut om antagande

§ 54 Detaljplan för regionbussterminal
Beslut om granskning

§ 55 Detaljplan för breddning av banvallen
Beslut om samråd

Omedelbart justerad
§ 56 Detaljplan för Samuelsdals golfbana
Beslut om granskning

§ 57 Detaljplan för gruppbostad vid Kopparvägen
Beslut om granskning

§ 58 Ändring av detaljplan för bostadstomter vid Skutuddsvägen
Beslut om samråd enkelt planförfarande

§ 59 BYGG 2013-000064
FOLKARBYN 2:4
Strandskyddsdispens / Bygglov, Nybyggnad av transformatorstation

§ 60 BYGG 2013-000086
BJÖRKBODA 11:11
Strandskyddsdispens, Nybyggnad av fritidshus med två lägenheter

§ 61 BYGG 2013-000051
LUNÅN 1:12
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

§ 62 BYGG 2012-000129
KONSTMÄSTAREN 13
Bygglov, Ny balkong och ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus


§ 63 BYGG 2013-000125
BANMÄSTAREN 1
Ombyggnad av hiss

§ 64 Ändring av delegationsordning för byggnadsnämnden

§ 65 BYGG 2012-000887
BENGTSHEDEN 22:21
Strandskydd, Ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad till fritidshus

BYGG 2012-000888
BENGTSHEDEN 22:18
Strandskydd, Nybyggnad av fritidshus

BYGG 2012-000889
BENGTSHEDEN 22:19
Strandskydd, Nybyggnad av fritidshus

BYGG 2012-000890
BENGTSHEDEN 22:20
Strandskydd, Nybyggnad av fritidshus

BYGG 2012-000891
BENGTSHEDEN 22:22
Strandskydd, Nybyggnad av fritidshus

§ 66 BYGG 2012000612
FALAN 22
Bygglov, Fasadändring och ny ventilationsanläggning

§ 67 BYL 2010-000184
HINSNORET 4:1
Förhandsbesked, Nybyggnad av två enbostadshus

§ 68 BYGG 2012-000605
RENSBYN 4:5
Bygglov/Strandskydd/Tillsyn: Nybyggnad av fritidshus.
Yttrande till mark- och miljödomstolen samt uppdragsbeslut angående syn på plats i mål nr M 6946-12, P 6951-12, Avdelning 4

§ 69 BYL 102/09
Baggarvet 7:6 & 5:7
Uppdragsbeslut angående mark- och miljödomstolens syn på plats 2013-05-02 i mål nr P 3887-12, avd 3

§ 70 BN0014/13
Svar på remiss av motion om behovet av risk- och sårbarhetsanalys och ett brett klimatanpassningsarbete i Falu kommun

§ 71 Kurser

§ 72 Lagakraftvunna planer

§ 73 Anmälningsärenden

§ 74 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06