Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-06-20.

§ 96 Fastställande av dagordning

§ 97 Ekonomi och statistik

§ 98 Lagakraftvunna planer

§ 99 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

§ 100 Detaljplan för del av kv. Västra Falun
Beslut om utställning för granskning

§ 101 Detaljplan för St. Örjen m.fl.
Beslut om samråd

§ 102 Detaljplan för Regionbussterminal
Beslut om underrättelse

§ 103 Detaljplan för bostäder m.m. vid Parkgatan
Beslut om samråd

§ 104 BYGG 2013-000603
UDDNÄS 55:1
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

§ 105 BYGG 2013-000009
BÄCKEHAGEN S:3
Strandskyddsdispens, Nybyggnad av enbostadshus

§ 106 BYGG 2013-000086
BJÖRKBODA 11:11
Förhandsbesked, Nybyggnad av fritidshus med två lägenheter

§ 107 BYGG 2011-000829
VASSBO 1:12
Begäran om yttrande från mark- o miljödomstolen

§ 108 Ändring av detaljplan för område vid Lugnets nationalarena
Beslut om planuppdrag
OMEDELBAR JUSTERING

§ 109 Ändring av detaljplan för område vid Lugnets nationalarena
Beslut om samråd - enkelt planförfarande
OMEDELBAR JUSTERING

§ 110 Ändring av detaljplan för bostadstomter vid Skutuddsvägen
Antagande
OMEDELBAR JUSTERING

§ 111 Ändring av detaljplan för kvarteret Manhem
Beslut om planuppdrag

§ 112 BYGG 2012-000763
HÄLSINGGÅRDEN 3:1
Bygglov Ombyggnad samt ändrad användning av skola till kontor

§ 113 BYGG 2012-000613
LILLA BJÖRNMOSSEN 1:5
Bygglov Ändrad användning av lada till fritidshus samt installation av eldstad med rökkanal

§ 114 BYGG 2013-000209
VIKA KYRKBY 37:20
Strandskydd Nybyggnad av fritidshus och bastu

§ 115 BYGG 2013-000194
SKUGGARVET 7:4
Ansökan om bygglov för stall

§ 116 BYGG 2012-000910
NEDRE GRUVRISET 10:1, 10:8
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus

§ 117 BYGG 2013-000387
SVÄRDSJÖ-BACKA 2:1
Förhandsbesked, Industribyggnad mm

§ 118 Information:
- Ny bussterminal
- Flerbostadshus Stenbocks väg
- Nytt vårdboende Galgberget
- Flerbostadshus Galgberget
- Vindsinredning Bergmästaren 20

§ 119 Kurser

§ 120 Anmälningsärenden

§ 121 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06