Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-11-07.

§ 166 Fastställande av dagordning

§ 167 Beredningssammanträde 2013-11-04 kl. 08.30-12.00
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4, mötesrum Boman

§ 168 Information KKT

§ 169 Detaljplan för breddning av banvallen
Beslut om samrådsredogörelse samt tillägg
till samrådsredogörelse, miljöbedömning och beslut om granskning

§ 170 Ekonomi och statistik

§ 171 Lagkraftvunna planer

§ 172 Mötesdatum 2014

§ 173 Internkontroll 2013

§ 174 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

§ 175 Remiss av cykelplan
Yttrande till kommunstyrelsen

§ 176 Remiss av detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden
Yttrande till kommunstyrelsen

Omedelbart justerad
§ 177 Detaljplan för del av kv. Västra Falun
Beslut om godkännande för antagande

Omedelbart justerad
§ 178 Detaljplan för bostäder m.m. vid Parkgatan
Beslut om särskilt utlåtande och godkännande för antagande

§ 179 Detaljplan för Sankt Örjen m.fl.
Beslut om samrådsredogörelse, miljöbedömning och underrättelse

§ 180 Detaljplan för Herrhagsgården
Beslut om samråd

§ 181 Ändring av detaljplan för Lallarvet 2 vid Lorichsvägen
Beslut om planbesked

§ 182 Detaljplan för Södra skolan vid Sturegatan
Beslut om antagande

§ 183 Detaljplan för bostadshus längs Mjölnarvägen
Beslut om samråd/underrättelse, enkelt planförfarande

§ 184 Ändring av detaljplan för kvarteret Mannhem
Beslut om antagande

§ 185 BYGG 2013-000498
LÖNNEMOSSA 23:1
Bygglov och strandskyddsdispens, Nybyggnad av gäststuga och solcellsanläggning

§ 186 BYGG-2013-000815
LASARETTET 13
Anmälan, Dispens gällande utökat besiktningsintervall för hiss nr 26 byggnad 20

§ 187 BYGG 2013-000009
BÄCKEHAGEN S:3
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

§ 188 BYGG 2013-000183
BARKARBACKEN 2:1
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

§ 189 BYGG 2013-000517
BJÖRSBERG 2:4
Förhandsbesked, Nybyggnad av fritidshus

§ 190 BYGG 2011-000570
BÄCKEHAGEN 63:4
Bygglov, Tillbyggnad av enbostadshus

§ 191 BYGG 2013-000261
DAMMEN 1:1
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage

§ 192 Information

§ 193 Kurser

§ 194 Anmälningsärenden

§ 195 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomqvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2013-11-15

16:30 av Daniel Blomqvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06