Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-01-31.

§ 1 Protokollsjustering

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Ekonomi och statistik

§ 4 Attesträtter för byggnadsnämndens ansvarsområde 2013

§ 5 Verksamhetsberättelse 2012

Omedelbart justerad
§ 6 Revidering av delegationsordning för byggnadsnämnden

§ 7 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

Omedelbart justerad
§ 8 Detaljplan för ishall på Lugnet
Beslut om antagande

Omedelbart justerad
§ 9 Detaljplan för bostäder vid Tranbärsvägen
Beslut om godkännande för antagande

Omedelbart justerad
§ 10 Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen
Beslut om godkännande för antagande

Omedelbart justerad
§ 11 Rottneby 1:1
Yttrande till Mark- och miljödomstolen beträffande utdömande
av vite

§ 12 Remiss från Länsstyrelsen Dalarna
Kulturreservat Stabergs bergsmansgård

§ 13 Detaljplan för regionbussterminal
Beslut om godkännande för samråd

§ 14 Främsbacka 5:6
BYGG 699/12
Strandskyddsdispens / båthus och lusthus

§ 15 Norsbo 10:4
BYGG 716/10
Förhandsbesked / fyra enbostadshus.

§ 16 Backanäs 4:1
BYGG 349/12
Förhandsbesked / två enbostadshus

§ 17 Information:
- Byggnadsnämndens taxa
- Principregler beträffande åtgärder vid VM på skidor 2015 och för- VM 2014
- Nyanställning på byggavdelningen

§ 18 Kurser

§ 19 Anmälningsärenden

§ 20 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06