Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-10-30.

§ 176 Protokollsjustering

§ 177 Fastställande av dagordning

§ 178 Beredning

§ 179 Ekonomi och statistik

§ 180 Lagakraftvunna planer

§ 181 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
-Tidplanen

§ 182 Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

§ 183 Detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden
Beslut om samråd

§ 184 Ändring av detaljplan för fastigheten Bryggaren 20 vid Åsgatan/Magasinsgatan
Beslut om planbesked

§ 185 Ändring av detaljplan för panncentralen och förskolorna vid Herrhagsvägen
Beslut om samråd enkelt planförfarande

§ 186 Detaljplan för verksamhetsområde vid Västra Tallen
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 187 Detaljplan för Liljansskolan m.m. i Svärdsjö
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 188 BYGG 2014-000726
NYNÄS 14:4
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus och garage

§ 189 BYGG 2014-000797
SÅGEN 10:49
Villkorsbesked Ombyggnad av damm

§ 190 BYGG 2014-000672
NEDRE GRUVRISET 33:1
Bygglov Uppsättning av skyltanordning

§ 191 BYGG 2013-000794
BORGÄRDET 5:5
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus

§ 192 BYGG 2013-000212
KOPPARBERGS-HÖKVIKEN 163:1
Bygglov Nybyggnad av garage

§ 193 BYGG 2014-000689
BJURS 9
Bygglov Tillbyggnad av enbostadshus

§ 194 BYGG 2014-000730
BÄCKEHAGEN 54:61
Strandskyddsdispens Anläggande av brygga

§ 195 BYGG 2013-000585
STENEN 3
Tillsyn Ovårdad tomt

§ 196 Information

§ 197 Kurser

§ 198 Anmälningsärenden

§ 199 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomkvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2014-11-05

18:19 av Daniel Blomkvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06