Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-11-08.

§ 154 Närvaro

§ 155 Protokollsjustering

§ 156 Fastställande av dagordning

§ 157 Ekonomi och statistik

§ 158 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2013

§ 159 Redovisning av internkontroll 2012

§ 160 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

§ 161 Detaljplan för ishall mm på Lugnet
Beslut om samråd, enkelt planförfarande

§ 162 Detaljplan för verksamhetsområde på Myran
Beslut om samråd

§ 163 Ändring av detaljplan för Bergmästaren 20
Beslut om särskilt utlåtande och beslut om antagande

§ 164 Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen
Beslut om samrådsredogörelse och beslut om granskning

§ 165 Områdesbestämmelser för Gamla Herrgården
Beslut om samrådsredogörelse och beslut om utställning

§ 166 Upphävande av detaljplaner inom Gamla Herrgården
Beslut om samrådsredogörelse och beslut om utställning

§ 167 Detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan
Beslut om särskilt utlåtande och beslut om antagande

Omedelbart justerad
§ 168 Detaljplan för nöjesanläggning vid Myntgatan
Beslut om utlåtande och beslut om godkännande för antagande

§ 169 Nedre Elsborg 6, BYGG 2012-594
Ansökan om marklov för parkeringar

§ 170 Sandviken 68:4, BYGG 2012-260
Bygglov ombyggnad och ändrad användning av badhus/lägenhet till kontor/butik och fasadändring

§ 171 Övre Gruvriset 8:3, BYGG 2012-492
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad

§ 172 Rottneby 1:1

§ 173 Kurser

§ 174 Information:
- Rättsfall

§ 175 Anmälningsärenden

§ 176 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06