Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden t.o.m. 2014-12-31

Innehållsförteckning och protokoll 2014-12-03.

§ 200 Protokollsjustering

§ 201 Fastställande av dagordning

§ 202 Beredning

§ 203 Ekonomi och statistik

§ 204 Lagakraftvunna planer

§ 205 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
-Tidplanen

§ 206 Ändring av detaljplan för panncentralen och förskolorna vid Herrhagsvägen
Beslut om antagande

§ 207 Ändring av detaljplan för fastigheten Bryggaren 20 vid Åsgatan/Magasinsgatan
Beslut om samråd, enkelt planförfarande

§ 208 Detaljplan för undervisning, bostäder m.m. vid Britsarvsskolan
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 209 Detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

§ 210 Detaljplan för Slussens småbåtshamn
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 211 Detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost om Källviksvägen
Beslut om samråd

§ 212 Detaljplan för verksamhetsområde på syrafabriksområdet väster om E16
Beslut om samrådsredogörelse

§ 213 BN 33/14
Revisionsrapport för granskning av byggnadsnämndens tillsyn

§ 214 BN 34/14
Riktlinje för hantering av oavslutade ärenden som berör ÄPBL

§ 215 BYGG 2014-000642
STRÅTJÄRN 1:9
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus

Omedelbar justering
§ 216 BYGG 2014-000584
LUGNET 2:1
Bygglov Anläggande av parkering

§ 217 BYGG 2014-000063
RUPSTJÄRN 33:26
Bygglov Nybyggnad av garage

§ 218 BYGG 2014-000772
LILJESUND 1:2
Bygglov/Strandskydd Nybyggnad av slogbod och dass

§ 219 Samråd av Fördjupad översiktsplan för Born
Svar på samrådsremiss

§ 220 Information

§ 221 Anmälningsärenden

§ 222 Delegationsbeslut

§ 223 Detaljplan för kvarteret Rödbro i Södra centrum
Information om utfallet av samrådet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomkvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2015-01-28

15:25 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2018-09-06