Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-05-16.

§ 55

Protokollsjustering

§ 56
Fastställande av dagordning

§ 57
Beredningssammanträde 2012-05-14 kl. 08.30-12.00
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4, mötesrum Boman

§ 58
Ekonomi och statistik

§ 59
Lövberget 1:47, Bygglov nybyggnad av enbostadshus och
garage/carport/förråd samt installation av eldstad med rökkanal
BYGG 2011-000825, 2011-12-28

§ 60
Detaljplan för Norslundsskolan
Beslut om godkännande för antagande

§ 61
Information:
Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen

§ 62
Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
- Tidplan

§63
Detaljplan för nöjesanläggning vid Myntgatan
- beslut om samråd

§ 64
Information:
- Information och vägledning om
Detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen

§ 65
Österå 8:2, Bygglov nybyggnad av stall
BYGG 2011-000593, 2011-09-20

§ 66
Rankhyttan 7:7, Olovlig tillbyggnad av behandlingshem
BYGG 2012-000041 2012-01-17

§ 67
Geschwornern 1, Bygglov inglasning av altan
BYGG 2012-000076, 2012-01-31

§ 68
Nedre Gruvriset 33:278, Bygglov Tillbyggnad av lagerbyggnad. Fråga om sanktionsavgift
BYGG 454/11

§ 69
Kurser

§ 70
Anmälningsärenden

§ 71
Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06