Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-03-07.

§ 21 Protokollsjustering

§ 22 Fastställande av dagordning

§ 23 Ekonomi och statistik

§ 24 Verksamhetsbudget 2014
- planeringsperiod 2015-2016

§ 25 Pågående detaljplaner/Nya detaljplaner

§ 26 Områdesbestämmelser för Gamla Herrgården
- begäran om godkännande för antagande

§ 27 Upphävande av detaljplaner i Gamla Herrgården mm
- begäran om godkännande för antagande

§ 28 Detaljplan för del av Tallens handelsområde
- antagande av detaljplan

§ 29 Detaljplan för bostäder och handel vid Åsgatan/Bergskolegränd/Trotzgatan
- begäran om godkännande för antagande

§ 30 Detaljplan för Munken 1 vid Slaggatan
- beslut om samråd/underrättelse enkelt planförfarande

Omedelbart justerad
§ 31 Detaljplan för ny infart till stationsområdet
- begäran om beslut om underrättelse

§ 32 Information:
Detaljplan för breddning av banvallen

§ 33 Rottneby 1:1
Beslut från Mark- och miljödomstolen beträffande utdömande
av vite

Omedelbart justerad
§ 34 Främby 3:284
BYGG 18/13
Tidsbegränsat bygglov / Ändrad användning av enbostadshus (garagedelen) till bageri

§ 35 Tallen 1
BYGG 276/11
Bygglov/Bygganmälan Tillbyggnad av uthus (garage) samt uppförande av 2 st altantak

§ 36 Staberg 1:24
BYGG 911/12
Strandskyddsdispens / Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga, garage, bastu och brygga

§ 37 Baggbo 10:3
BYL 793/12
Förhandsbesked / Nybyggnad fritidshus

§ 38 Detaljplan för bostäder m.m. för del av kv. Västra Falun
- begäran om beslut om samråd

§ 39 Bjursås-Hagen 5:4
BYGG 776/12
Förhandsbesked / Strandskyddsdispens / Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnader

§ 40 Vällgården 2:1
BYGG 270/11
Bygglov / tillbyggnad av fritidshus

§ 41 Dammen 7:1
BYGG 874/12
Bygglov / Nybyggnad av fritidshus och garage/carport

§ 42 Bodarna 13:6
BYGG 913/12
Bygglov Uppförande av basstation med ett 48m högt torn samt två teknikbodar

§ 43 Dalvik 8:5
BYGG 857/12
Förhandsbesked / Strandskyddsdispens Nybyggnad av fritidshus

§ 44 Information:
- Kallrosten 7
- Samråd: Översikstplan FalunBorlänge, 2 mars tom 6 maj
- Våtmarksprojektet på Myran

§ 45 Kurser

§ 46 Lagakraftvunna planer

§ 47 Anmälningsärenden

§ 48 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06