Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-08-28.

§ 123 Protokollsjustering

§ 124 Fastställande av dagordning

§ 125 Beredning

§ 126 Delårsbokslut och statistik

§ 127 Lagakraftvunna planer

Omedelbar justering
§ 128 Detaljplan för bostäder vid Sturegatan (Gasverket 1)
Beslut om särskilt utlåtande nr 2 och godkännande för antagande

§ 129 Pågående detaljplaner/Nya detaljplaner

§ 130 Detaljplan för Hedstugan i Svärdsjö
Beslut om granskningsutlåtande och godkännande för antagande

§ 131 Ändring av detaljplan för panncentralen och förskolor vid Herrhagsvägen
Beslut om planbesked

§ 132 Detaljplan för småhus vid Gullnäsgården, Gamla Grycksbovägen
Beslut om samråd

§ 133 Områdesbestämmelser för Östanfors
Beslut om samråd

§ 134 Upphävande av detaljplaner i Östanfors
Beslut om samråd

§ 135 Detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om E16
Beslut om samråd

§ 136 Ändring av detaljplan för Britsarvets vårdcentral vid Norra järnvägsgatan
Beslut om planbesked

§ 137 BYGG 2014-000471
SVÄRDSJÖ KYRKBY 2:1
Bygglov, nybyggnad av fritidshus

§ 138 BYGG 2012-000020
FRÄMBY 1:21
Tillsyn Svartbygge/olovlig åtgärd

§ 139 BYGG 2014-463
BERGHAUPTMANNEN 8
Bygglov Uppsättning av plank

§ 140 BYGG 2014-000293
ÖNSBACKEN 5:1
Bygglov, nybyggnad av enbostadshus, carport/förråd samt tillbyggnad av befintligt hus (uterum)

§ 141 BYGG2014-000374
KARLSLUND 1:10
Bygglov, tillbyggnad på enbostadshus

§ 142 BYGG 2014-000561
TOFTBYN 11:1
Förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus

§ 143 BYGG 2014-000504
KLOCKARNÄS 12:6
Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage

§ 144 Remiss: Förslag till föreskrifter om hantering av hushållsavfall
BN 18/14

§ 145 Remiss från miljönämnden förslag på nytt naturreservat – Sanders gammelskog

§ 146 Verksamhetsplan 2015

§ 147 Kurser

§ 148 Anmälningsärenden

§ 149 Delegationsbeslut

§ 150 BYGG 2011-000248, Mål nr P 2928-14, Avd 3
LJUSDAL 8:1
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 151 Flytt av sammanträdesdag

§ 152 BYGG 2014-000462
FALUN 11:8
Bygglov/rivningslov, tillbyggnad och rivning av samlingslokal

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomkvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2014-09-02

16:37 av Daniel Blomkvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06