Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-05-26.

§ 82

Protokollsjustering

§ 83
Fastställande av dagordning

§ 84
Beredningssammanträde 2011-05-23, kl. 08.30-10:00
Hantverkaregatan 6, Skattehuset, plan 3

§ 85
Ekonomi och statistik

§ 86
Pågående detaljplaner
- Tidplan

§ 87
UGGELVIKEN 5:1, BYL0333/10
Nybyggnad av garage med carport, ansökan om bygglov

§ 88
SVÄRDSJÖ-BODA 22:5, BYL0695/10
Uppförande av ett vindkraftverk, ansökan om bygglov

§ 89
STORA ASPEBODA 3:1, BYL0210/10
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 90
HINSNORET 5:2, BYL0085/11
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens

§ 91
NORSLUNDSSKOLAN 1, (Kungsgårdsvägen 34) BYGG 2011-000025 / 2011-03-24
Anläggande av parkeringsplats

§ 92
HOLEN 1:24, BYL0101/11
Nybyggnad av förråd/båthus och rivning av befintlig byggnad,
ansökan om bygglov och strandskyddsdispens

§ 93
UDDNÄS 8:17, BYL0613/10
Nybyggnad av enbostadshus och garage, ansökan om
förhandsbesked o strandskyddsdispens

§ 94
STÄNGSELN 1:21, BYL0097/11
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 95
VÄLLGÅRDEN 12:1, BYL0539/06
Nybyggnad av fritidshus, ansökan om bygglov och strandskyddsdispens

§ 96
SUNDBORNSBYN 41:1, BYL2011-000122/2011-03-11
Tillbyggnad av enbostadshus (inglasad uteplats) ansökan om bygglov

§ 97
SVÄRDSJÖ-BODA 15:9, BYL0596/09 / 2009-09-09
Tillbyggnad av förråd med ett stall, ansökan om bygglov.

§ 98
Information
- Gå och cykla till skolan
- Uppföljning av detaljplaner och planavtal
- Byggnadsnämndens resa, preliminärt datum 5/10
- Presentation av ny kommunantikvarie

§ 99
Lagakraftvunna planer
- detaljplan för Danholn 7:8
- detaljplan för Östra delen av Dalregementet

§ 100
Kurser

§ 101
Anmälningsärenden

§ 102
Delegationsbeslut

§103
Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:27 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06