Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-09-01.

§ 129

Protokollsjustering

§ 130
Fastställande av dagordning

§ 131
Beredningssammanträde 2011-08-29, kl. 08.30-12.00
Hantverkaregatan 6, Skattehuset, plan 3

§ 132
Ekonomi och statistik

§ 133
Delårsrapport

§ 134
Pågående detaljplaner
- tidplan

§ 135
Detaljplan för Lilla Källviken
(för beslut om godkännande för antagande)

§ 136
Detaljplan för Falu lasarett
(för beslut om godkännande för utställning)

§ 137
Remissyttrande:
Detaljplaneprogram för Herrgårdsviken BN0036/11

§ 138
Ny detaljplaner:
- Detaljplan för bostäder i kv Bergmästaren 15 (Planbesked ksu 13/9 alt. 18/10)

§ 139
BYGG 2011-000261
LINGHED 33:2 (SPJÄRSBODARNA 93)
Förhandsbesked Nybyggnad av fritidshus

§ 140
BYGG 2011-000245
DALVIK 7:27
Bygglov Nybyggnad av fritidshus

§ 141
BYL 2009-000102
BAGGARVET 5:7 och 7:6
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus

§ 142
BYGG 2011-000039
ÖVRE GRUVRISET 8:2 (ÖVRE GRUVRISBACKEN 14)
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus och garage

§ 143
BYL 2010-000585
STORA KÅRARVET 2:9
Nybyggnad av två enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 144
BYL 2009-000795
NYNÄS 14:12
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 145
BYGG 2011-000271
LUNSTA 18 (MATSARVSVÄGEN 13D)
Bygglov Tillbyggnad av carport, uppsättning av
tält samt tak över balkong och byggsåg

§ 146
BYGG 2011-000180
LILJAN 1:7 (LILJAN 55)
Bygglov Nybyggnad av grillkåta

§ 147
Lagakraftvunna planer
- Vika Kyrkby 29:1 m.fl.
- Upphävande av detaljplan för området väster om Krondiket.
- Upphävande av detaljplanen för större delen av Sågmyra tätort
- Detaljplan för Högskolan Dalarna m.m. på Lugnet

§ 148
Information:
- Norslundsskolan

§ 149
Kurser

§ 150
Anmälningsärenden

§ 151
Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06