Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-10-05.

§ 152

Protokollsjustering

§ 153
Fastställande av dagordning

§ 154
Beredningssammanträde 2011-10-03, kl. 08.30-11.00
Myntgatan 45, Egnellska huset, plan 4

§ 155
Ekonomi och statistik

§ 156
Pågående detaljplaner
- Tidplan

§ 157
Detaljplan för Norslundsskolan
(för beslut om samråd)

§ 158
BYGG 2011-000475 / 2011-07-11
RENSBYN 23:1 (SUNDET 52)
Bygglov Nybyggnad av carport

§ 159
BYGG 2011-000458 / 2011-07-01
HÄRDEN 15 (HANRÖVÄGEN 17)
Bygglov Nybyggnad av garage/förråd och tillbyggnad av enbostadshus

§ 160
BYGG 2011-000436 / 2011-06-16
ÖSTANSJÖ S:5 (GAMMELFÄBODEN 57)
Förhandsbesked Nybyggnad av fritidshus och lada

§ 161
BYGG 2011-000429 / 2011-06-14
LÖNNEMOSSA 1:11 (SUNDBORNSVÄGEN 64)
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus med garage

§ 162
BYGG 2011-000376 / 2011-05-13
FALUN 8:3 (REGEMENTSVÄGEN 28)
Tidsbegränsat bygglov Upplag av återfyllnadsmassor

§ 163
BYGG 2011-000281 / 2011-04-26
VIKA KYRKBY 37:49 (VIKAVÄGEN 151)
Bygglov Nybyggnad av kontorshus

§ 164
BYGG 2011-000120 / 2011-04-20
SUNDBORNSBYN 38:3 (GRÅNÄSVÄGEN 5),
SUNDBORNSBYN 26:1 (GRÅNÄSVÄGEN 1)
Bygglov/Strandskydd Uppställning av toalettvagnar och anläggande av parkering

§ 165
BYGG 2011-000005 / 2011-03-17
BODARNA 3:6 (BODARNA 157)
Nybyggnad av fritidshus, ansökan om bygglov och strandskyddsdispens

§ 166
BYL 2011-000006 / 2011-01-07
EFRIKGÅRDEN 1:2
Nybyggnad av två enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 167
TIL0025/04 / 2004-12-07
ROTTNEBY 1:1, (STORA FRÄMSBACKA 6)
Ovårdad tomt

§ 168
Nya detaljplaner:
- DP för vildvattenpark uppdrag av KS 20110830 + KS ordföranden
- Ansökan om planbesked för Detaljplan för bostäder på Falun 8:28, in 20110907

§ 169
Information
- Trästad 2012

§ 170
Kurser

§ 171
Anmälningsärenden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06