Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-03-10.

§ 31

Protokollsjustering

§ 32
Fastställande av dagordning

§ 33
Beredningssammanträde 2011-03-07, kl. 08.30-12.00
Hantverkaregatan 6, Skattehuset, plan 3

§ 34
Ekonomi och statistik

§ 35
Detaljplan för Slussens gamla skola
(för beslut om antagande)

§ 36
BN0012/11 /2011-02-01
Förslag till ny Plan- och bygglovstaxa,
(godkännande för antagande)

§ 37
BN0014/11 / 2011-02-25
Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden,
(godkännande för antagande)

§38
Remiss: BN0013/11 / 2011-02-02
Förslag till ny Parkeringsnorm för bil- och cykelparkeringar
för Falu kommun

§ 39
FALUN 8:9, BYL0003/11 / 2011-01-05
Uppställning av moduler för ambulansstation, ansökan om tidsbegränsat bygglov
Dagon Falun AB, Hans Edward, Kaserngården 6, 791 40 FALUN

§ 40
FALUN 9:19, BYL0218/10 / 2010-04-29
Ändrad användning av industrilokaler till vårdcentral, begäran om yttrande från förvaltningsrätten.
Slaggvarpen AB, Box 289, 771 26 LUDVIKA

§ 41
HILLERSBODA 1:6, BYL0715/10 / 2010-12-23
Uppförande av master för vindmätning, ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov
Bergvik Skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 FALUN

§ 42
NEDRE GRUVRISET 33:190, BYL0020/11 / 2011-01-25
Ändrad användning av kyrka till förskola, ansökan om tidsbegränsat bygglov

§ 43
UGGELVIKEN 3:15, BYL0502/10 / 2010-08-18
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 44
Pågående detaljplaner och områdesbestämmelser

§ 45
Nya detaljplaner:
- Detaljplan för Norslundsskolan
- Detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen
- Detaljplan för nordvästra delen av Myran
- Detaljplan för Högboområdet
- Detaljplan för Lindgården

§ 46
Information

§ 47
Kurser

§ 48
Anmälningsärenden

§ 49
Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:27 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06