Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-05-05.

§ 67

Protokollsjustering

§ 68
Fastställande av dagordning

§ 69
Beredningssammanträde 2011-05-02, kl. 08.30-12.00
Hantverkaregatan 6, Skattehuset, plan 3

§ 70
Ekonomi och statistik

§ 71
BN0028/11
Byggnadsnämndens delegationsordning

§ 72
Pågående detaljplaner

§ 73
Upphävande av detaljplan för Sågmyra tätort
(för beslut om godkännande för antagande)

§ 74
Information:
REMISS, BN0030/11
Detaljplaneprogram för Stabergsviken

§ 75
SANDVIKEN 83:1, BYL0461/10 / 2010-07-26
Nybyggnad av garage, rivning av del av carport och uppförande av plank, ansökan om bygglov

§ 76
KONSTVAKTAREN 14, BYL0074/11 / 2011-02-22
Ändrad användning från förråd till butik (garnbod), ansökan om bygglov

§ 77
LUMSHEDEN 80:1 och 11:11, BYL0121/11 / 2011-03-14
Ändrad användning från skola till korttidshem, ansökan om bygglov

§ 78
Lagakraftvunna planer
- Detaljplan för Slussens gamla skola
- Detaljplan för del av Born

§ 79
Information:
- Resecentrumprojektet
- Verksamhetsinformation

§ 80
Kurser

§ 81
Anmälningsärenden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:27 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06