Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-04-19.

§ 28 Praktikant

§ 29 Protokollsjustering

§ 30 Fastställande av dagordning

§ 31 Beredningssammanträde 2012-04-16 kl. 08:30-12:00
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4

§ 32 Ekonomi och statistik

§ 33 Budget 2013-2015

§ 34 Byggnadsnämndens yttrande:
- Energi- och Klimatprogrammet

§ 35 Remissyttrande:
- Handelsstrategi för Falun

§ 36 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
- Tidplanen

§ 37 Detaljplan för Falu lasarett
- information

§ 38 Detaljplan för vildvattenpark
- beslut om utställning

§ 39 Detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg
- beslut om samråd

§ 40 Områdesbestämmelser för Gamla Herrgården
- beslut om samråd

§ 41 Upphävande av detaljplan för Gamla Herrgårdsområdet och
Östra Ingarvet, samt för del av detaljplan för Gamla
Herrgården 13 och 14
- beslut om samråd

§ 42 Norslundsskolan (BYL 629/10, 640/10)
Föreläggande om att upphöra med verksamheterna enligt
mark- och miljödomstolens beslut

§ 43 Järnet 17, 19 och 34, (BN 0044/11)
Liten avvikelse beträffande avsteg från fastighetsplan

§ 44 Klockarnäs 16:18 (BYGG 140/12)
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus

§ 45 Dalvik 6:33 (BYGG335/11)
Uppdrag att föra talan beträffande tilläggsavgift

§ 46 Tansbo 6:9 (BYGG540/11)
Uppdrag att föra talan beträffande tilläggsavgift

§ 47 Vassbo 1:12 (BYGG829/11)
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus

§ 48 Stora Nygården 3:7 (BYGG352/11)
Förhandsbesked nybyggnad av 3 enbostadshus

§ 49 Information:
- Revisionsrapport:
Övergripande ansvarsgranskning Intern kontroll

§ 50 Kurser

§ 51 Lagakraftvunna planer
- Detaljplan för Surbrunnsområdet

§ 52 Anmälningsärenden

§ 53 Delegationsbeslut

§ 54 Information:
- Tallbacksvägen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06